Bestuur en Commissies

Bestuur & commissies Contactpersoon E-mailadres
Bestuur algemeen 

Voorzitter, Penningmeester, Secretaris

Evenementen, Accomodatie & Kantine

bestuur[at]jumpteam[dot]nl
Voorzitter Thierry Schmitter voorzitter[at]jumpteam[dot]nl
Vice-voorzitter Silvain Compas vicevoorzitter[at]jumpteam[dot]nl
Penningmeester Gertjan van Maurik penningmeester[at]jumpteam[dot]nl
Secretaris Martijn Schuurmans secretaris[at]jumpteam[dot]nl
Accomodatie Gert van Breedam accomodatie[at]jumpteam[dot]nl
Boten

Maziyar Shafie

Olaf Ruygrok

boten[at]jumpteam[dot]nl
Kantine

Guido Pritz

Els Verheijen 

kantine[at]jumpteam[dot]nl
Evenementen Suzette Jansen s.jansen[at]jumpteam[dot]nl
Leden Ellen Huisman leden[at]jumpteam[dot]nl
Lockers Carlien de Mos  lockers[at]jumpteam[dot]nl
Jeugd Jacco Bergsma  jeugd[at]jumpteam[dot]nl
Veiligheid Robin Hamerlinck veiligheid[at]jumpteam[dot]nl     
Website Martijn de Geus website[at]jumpteam[dot]nl
Communicatie Anouk Stofmeel

communicatie[at]jumpteam[dot]nl

Kascontrole Bouke Borger
Marcel Reining
Eva Vis
kascontrole[at]jumpteam[dot]nl