Gevonden voorwerpen!

Er is een hele bonte selectie barren en harnassen blijven liggen op Jump.

Ben je iets kwijt of vergeten? Meld je even achter de bar!