Algemene Leden Vergadering vrijdag 26 juni 2015

Door Martijn de Geus op di, 23/06/2015 – 20:24

Algemene Leden Vergadering op vrijdag 26 juni 2015, inloop va 19.30 (bij JumpTeam)
Op 20 mei 2015 ontving je al de uitnodiging voor de ALV van 26 juni a.s. met de voorlopige agenda. Onderstaand de definitieve agenda en in de bijlage de Jaarrekening 2014 (incl. totale kostenoverzicht mbt de nieuwbouw).

De agenda.
1. Opening
2. Vaststellen aantal leden & Notulen vorige ALV
4. Terugblik Nieuwbouw Accommodatie (incl. toelichting kosten, zie ook bijlage)
5. Beveiliging
6. Toelichting Jaarrekening 2014 (zie bijlage)
7. Verslag Kascontrole Commissie
8. Decharge ALV betr. Jaarrekening 2014 – stemming
9. Voorstel investeringen 2015 (stemming) en Begroting 2015
10. Bedanken vertrekkende penningmeester
11. Installatie aantredende penningmeester – stemming
12. Opzet Raad van Advies
13. Jeugdbegeleiding en clinics
14. Evenementenkalender 2015
15. Update Mystic/Sponsoring
16. Update kantine/hospitality
17. Update maatschappelijke verbreding
18. WvTTK
19. Rondvraag

X