ALV: dinsdag 14 juni – 20.00 uur

Na twee jaar van online edities van de algemene ledenvergadering (ALV), nodigen we alle leden uit voor weer een ouderwetse kantine-editie van de ALV. De vergadering is op dinsdag 14 juni en begint om 20.00 uur. Al veertig jaar wordt er door leden vergaderd bij en over Jumpteam. Na afloop is er daarom voor alle aanwezige leden een lustrum-drankje.

Robert Losonsky_IMG_3660

Agenda ALV

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Goedkeuring notulen ALV 27 mei 2021
  3. Ingekomen stukken / Mededeling bestuur
  4. Financiën jaarrekening ‘21, begroting ’22
  5. Accommodatie
  6. (Her)benoeming bestuursleden
  7. Benoeming ereleden / lid van verdienste
  8. Rondvraag
X