ALV Jumpteam 16 december a.s.

Door Redactie Jumpteam op do, 17/11/2016 – 16:27

Uitnodiging ALV Jumpteam Scheveningen 16 december a.s. 20:00 bij Jumpteam

Beste leden,

Graag nodigt het zittende bestuur bij deze alle leden uit, voor de ALV op 16 december a.s. om 20:00 bij ons in de Jumpteam kantine.
Het huidige bestuur en de bestuurscommissie hebben de afgelopen maanden toegewerkt naar een overdracht. En dat moment is eindelijk daar.

De voorlopige agenda

 1. Afwikkeling gemeentesubsidie.
 2. Vaststelling definitieve jaarrekening 2015.
 3. Update lopende zaken 2016 (o.a. financiële administratie) in het kader van de overdracht.
 4. Aftreden huidig bestuur.
 5. Verkiezing nieuw bestuur.
 6. Denkrichting kantine (voorstel van de bestuurscommissie).

De definitieve agenda zal uiterlijk 2 weken voor de ALV samen met de andere stukken aan de leden worden gemaild.

Toelichting

5. Verkiezing nieuw bestuur 
Tijdens de laatste ALV op 23 april j.l. heeft een aantal leden zich verkiesbaar gesteld, en sindsdien hebben zij als bestuurscommissie toegewerkt naar de overdracht.
Inmiddels bestaat deze groep aspirant bestuursleden uit:

 • Thierry Schmitter,
 • Silvain Compas,
 • Joost Janssen,
 • Guido Pritz,
 • Marcel van Dijk,
 • Gert Breedam,
 • Gert-Jan van Maurik

Op 16 december a.s. zullen deze leden zich formeel verkiesbaar stellen.
Het huidige bestuur zal dan in zijn geheel terugtreden.

Aanmelden als bestuurslid
Mocht jij je ook nog graag willen aanmelden als bestuurslid, maak je dan kenbaar aan het bestuur, voor 4 december a.s. door te mailen naar: bestuur[at]jumpteam[dot]nl 

6. Kantine 
De bestuurscommissie heeft een aantal denkrichtingen uitgewerkt voor de kantine-exploitatie. Indien de commissie wordt verkozen, wil ze deze richtingen voorleggen aan de ALV om naderhand verder uit te werken.

X