ALV Jumpteam 17 maart a.s.

Door Redactie Jumpteam op ma, 20/02/2017 – 11:25

Bij deze nodigt het Jumpteambestuur haar leden uit voor de ALV op 17 maart a.s. om 20:00 (inloop v.a 1930).

Voorlopige agenda:

1 Notulen vorige ALV – Goedkeuring
2 Ingekomen stukken
3 Kantine exploitatie – mandaat kantine exploitatie 2017
4 Financiën
5 Evenementen
6 Besluiten / actie lijst
Rondvraag / Wvttk

=> Achter de login kun je de notulen van de ALV gehouden op 16 december 2016 nog eens teruglezen.

X