ALV – Vrijdag 27 oktober 20.00 uur Jumpteam

Door Redactie Jumpteam op ma, 16/10/2017 – 22:12

Vrijdag 27 oktober a.s. om 20.00 uur is er weer een Algemene Leden Vergadering (ALV). Graag nodigen wij jullie hiervoor uit! Zoals afgelopen voorjaar beloofd willen wij tijdens deze avond de nieuwe kantine-exploitatie evalueren en de jaarcijfers van 2016 formeel goedkeuren. Ook zullen wij deze avond gebruiken om de leden te informeren over onderstaande agendapunten. De toelichting die wordt gegeven dient ter ondersteuning van het overleg en de besluitvorming tijdens de ALV. 

Agenda:

– Goedkeuren notulen vorige ALV
https://drive.google.com/open?id=0Bwui2qOGIpQ5ZFo0ZUJhUEpNWmM

– Goedkeuring jaarcijfers 2016 en rapportage kascommissie
https://drive.google.com/open?id=0Bwui2qOGIpQ5LWRHc0xMVC00Tmc

– Toelichting kantine exploitatie
– Toelichting accommodatie onderhoudsplan
– Toelichting vrijwilligersbeleid
– Toelichting communicatiebeleid
– Toelichting veiligheidsbeleid
– Contributie 2018 
– Update over Buurthuis van de Toekomst

De financiële resultaten van 2017 en begroting over 2018 worden in de eerst volgende ALV van 2018 behandeld.

Komt allen!

X