Arbeidsovereenkomsten kantine personeel niet verlengd

Beste Jumpteamers, graag willen wij jullie uitleggen waarom wij, in het belang van Jumpteam Scheveningen, de arbeidscontracten van ons kantine personeel niet hebben verlengd. Alvorens hier op in te gaan een aantal algemene opmerkingen: 

1. Het bestuur is tevreden met de prestaties van het kantinepersoneel. Het niet verlengen van de arbeidsovereenkomsten staat los van de (goede) prestaties van het personeel. De redenen van het niet verlengen zijn van financiële aard;
2. De arbeidscontracten van alle kantine personeelsleden lopen af op 31 oktober 2018. De arbeidscontracten hadden nog een half jaar verlengd kunnen worden maar, met het oog op het aannemen van het vertrouwde kantinepersoneel bij de start van het volgende seizoen ligt dat niet voor de hand;
3. Jumpteam heeft niet de financiële middelen om vaste arbeidscontracten af te sluiten, althans om de risico’s daarvan op te vangen. Zie ook onder;
4. Het is juridisch niet mogelijk om tijdelijke arbeidscontracten keer op keer te verlengen. Uiteindelijk wordt het verplicht om tijdelijke personeelsleden vaste contracten aan te bieden. Na maximaal 3 tijdelijke arbeidscontracten in 2 jaar is de wet zeer helder: ofwel niet verlengen of in vaste dienst. Na een pauze van 6 maanden vervalt de arbeidsketen en beginnen de keten opnieuw;
5. Door arbeidscontracten nu niet te verlengen kunnen we bij de start van het volgende seizoen ons vertrouwde kantine personeel daadwerkelijk weer aannemen;
6. Het bestuur heeft deze keuzes gemaakt.

De achterliggende redenen zijn de volgende:

1. We hebben bij Jumpteam afgesproken de kantine exploitatie neutraal te houden. De kosten van de kantine worden gedragen door de opbrengsten van de kantine. Er komen momenteel geen lidmaatschap gelden in het budget van de kantine terecht. Dit is besloten tijdens de ALV van April 2017. Het vereist een nieuwe ALV om daar vanaf te wijken;
2. Het is relevant te weten dat 40 tot 60 % van de leden geen gebruik maken van de kantine, althans niets aanschaffen;
3. De kosten gaan flink toenemen wanneer we personeel vast in dienst nemen, of een payroll bedrijf inschakelen. Met personeel in vaste dienst zullen de kosten stijgen m.b.t. ziekte- en arbeidsongeschiktheid en, het aanstellen van een betaalde manager. Bovendien is het aanstellen van een betaalde manager nodig i.v.m. goed werkgeverschap en de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien;
4. Het werk bij Jumpteam is seizoensgebonden en er is geen fulltime job beschikbaar in de winter. Vorig jaar zijn er vele dagen in de winter geweest waarbij de dagomzet niet boven de 30,- euro uitkwam. In het weekend en de vrijdag avond was de omzet wel kostendekkend.
5. We hebben een sociaal plan, het personeel krijgt een bonus en wordt begeleid in de WW en kan na 6 maanden en 1 dag opnieuw bij Jumpteam starten. In de winterperiode gaan ze er financieel niet op achteruit, ze hoeven dan niet te werken en kunnen zich opladen voor het volgende seizoen. We maken verschillende afspraken met personeelsleden afgestemd op hun individuele situatie. De kosten hiervan kunnen worden opgevangen met het huidige budget.
6. Zoals hierboven ook gesteld, er zijn veel leden die geen gebruik maken van de kantine. Als we de prijs van het lidmaatschap moeten verhogen, dan zullen leden hun lidmaatschap opzeggen. We moeten de prijzen dus meer verhogen dan alleen nodig vanuit extra budget voor de kantine. Dit effect is meegenomen met de genoemde prijsverhogingen.

De gevolgen:

1. Jumpteam blijft financieel gezond en stabiel. We hebben voldoende financiële middelen, we kunnen onze rekeningen en het onderhoud betalen en we sparen voor een nieuwe accommodatie in de toekomst. De goedgekeurde begroting van 2018 komt niet in gevaar;

2. Per 1 november hebben we geen personeel meer in dienst. We zijn met bepaalde personeelsleden aan het praten, om ze gedurende de winterperiode in te zetten in de weekenden. Er wordt ook gesproken met andere sollicitanten;
3. Van 1 november 2018 tot en met 1 april 2019 zullen de openingstijden worden aangepast:
– Op de maandag tot en met vrijdag is de kantine geopend van 08:30 uur tot 13:00 uur. De doordeweekse openingen worden verzorgd door betaalde vrijwilligers;
– Op vrijdagavond is de kantine geopend van 17:00 tot 24:00 als club avond en voor de gast koks. Zaterdag en zondag is de kantine geopend van 08:30 tot 16:30 uur. Deze 3 dagen wordt de kantine bemand door personeel met een arbeidscontract voor deze periode;
4. Op winddagen, buiten de standaard winter openingstijden, is de kantine dicht, tenzij we vrijwilligers vinden die in de kantine willen staan. Wil jij je aanmelden als vrijwilliger? Stuur dan een email naar: hospitality[at]jumpteam[dot]nl.

Hoe nu verder?

1. Wij verzoeken de leden zich te richten tot het bestuur met vragen over het bovenstaande en de personeelsleden hier niet mee te belasten. Stuur je vragen en opmerkingen naar: bestuur[at]jumpteam[dot]nl;
2. We hopen dat we met deze uitleg de meeste vragen hebben beantwoord. Vrijdag 19 oktober organiseren we vanaf 20.00 uur een inloopavond om eventuele aanvullende vragen te beantwoorden. Het management en een aantal bestuursleden zullen aanwezig zijn. Wellicht zijn er ook opties bespreekbaar die wij over het hoofd hebben gezien;
3. Leden ontvangen een online stemmingsformulier, binnen een week na de nieuwsbrief van oktober waarin leden hun voorkeur kenbaar kunnen maken mbt. het te voeren personeelsbeleid. Er kan gekozen worden op 5 mogelijkheden. Er kan gestemd worden tot een week voor de ALV, daarna gaan we de resultaten publiceren.
4. Vrijdag 2 november hebben we een ALV en we gaan dan stemmen of we de resultaten van de online stemming accepteren en bekrachtigen of niet;
5. Vanaf 1 april 2019 start de zomer en start het kantine team. De personeelsleden die uit de WW komen starten op 1 mei 2019.

Aan het niet verlengen van de arbeidsovereenkomsten zijn voor het kantine personeel ook individuele aspecten verbonden en het betreft keuzes in het (financiële) personeelsbeleid van Jumpteam. Verder is aan deze maatregel een online stemming verbonden. Hierover stuurt Jumpteam op korte termijn nog een mail aan alle leden. Over de uitslag wordt tijdens de ALV van 2 november gestemd. Meer informatie over de inloopavond en de ALV kunnen de leden lezen in de Jumpteam Nieuwsbrief van oktober.

X