Beheer kantine Jumpteam

Hierbij willen we de Jumpteamleden graag informeren over het beheer van de kantine van ons clubhuis.

Eind vorig jaar zijn samen gaan werken met Fabienne. Zij is een echte horeca professional met ervaring bij andere verenigingen zoals De Metselaars. Het plan was om de wintermaanden te gebruiken om ons gezamenlijk voor te bereiden op het nieuwe seizoen, waarbij we ons de volgende doelen hebben gesteld:

– Optimaal aanbod van eten en drinken;
– Prijzen van de producten interessant houden voor de leden en lager dan bij omringende strandexploitaties;
– Kostendekkend exploiteren;
– Zo vaak mogelijk open zijn voor de leden;
– Risicobeperking bij ziekte via Payrolling;
– Clubbeheer delen met Fabienne en haar crew;
– De kantine aantrekkelijker maken voor leden om vaker te komen.

Bovenstaande doelen zijn haalbaar als er meer leden, vaker naar de club komen. Voorzien was dat dit voorjaar en deze zomer te realiseren. Helaas heeft de Corona crisis ervoor gezorgd dat we dit niet halen en bovenstaande plan niet hebben kunnen uitrollen.

Inmiddels gaan we voorzichtig beperkte vorm weer open, volgens de RIVM-richtlijnen. Zo beperken we het risico op mogelijke boetes met als gevolg een sluiting.

De focus van de werkzaamheden in de kantine ligt primair op het ondersteunen van watersporters met het serveren van drank. Afhankelijk van de drukte en het kunnen voldoen aan de richtlijnen, zullen we kijken of er ruimte is voor een bredere ondersteuning in de kantine. Jeroen van Beuge coördineert dit de komende maanden, als ‘Corona Executive Officer’. Fabienne zal zich de komende maanden focussen op haar werkzaamheden bij Brasserie Mets.

We hopen in een later stadium weer tot een gepaste bezetting en model te komen. Ook omdat uit de evaluatie over het kantinebeheer is gebleken dat er veel druk ligt op Fabienne. Dat verschilde van het ontvangen van inspecties tot het zoeken naar een surfboard dat kwijt was geraakt. Voorlopig gaan we dus verder met een minimale (Corona) kantine bezetting. Tegelijk wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor het beheer van onze accommodatie.

X