Beste Jumpteamers,

Het huidige Coronatijdperk kenmerkt zich door enorm veel beperkingen in onze vrijheid. Ons aanpassingsvermogen wordt op de proef gesteld. Bij Jumpteam betekent dit dat wij na het sporten op het water niet meer kunnen douchen of gezellig een pilsje kunnen drinken.

Als bestuur proberen wij, ondanks de noodverordening, de toegang tot de lockers te behouden. Het heeft de nodige waarschuwingen en constructieve gesprekken met de handhavers gekost en inmiddels lijkt het erop dat er een oplossing is gevonden door dranghekken op het terras te plaatsen om zo éénrichtingsgangpaden te maken. Lees hieronder meer over de Corona maatregelen.

Ook nu denken we al na over het ‘na-Corona tijdperk’, in bijzonder over de kantine en kleedruimtes. Moeten wij overgaan op individuele douches en kleedhokjes? Moeten wij de kantine en keuken ombouwen? Zodat er meer afstand tussen leden onderling en tussen kantine en personeel gehouden kan worden? Dit zijn allemaal vragen waar wij nog geen antwoord op hebben, maar wij zien de horeca om ons heen al aanpassingen doen aan hun accommodatie. Gelukkig zullen de wind en golven hetzelfde blijven in het ‘na-Corona tijdperk’, dus daar hoeven we ons geen zorgen om te maken.

Wij wensen iedereen die direct of indirect door de Covid-19 virus getroffen is beterschap en sterkte. En daarbij de hoop om snel weer ‘normaal’ met z’n allen gezellig vol van ons clubje te kunnen genieten.

Corona Regels

Sinds 1 mei 2020 gelden er strikte Corona regels bij de Jumpteam accommodatie. Alle leden moeten zich strikt aan de volgende regels houden.

1. De loods en tijdelijke stalling blijven (voorlopig) alleen toegankelijk voor leden met een locker of een tijdelijke stallingplaats.
2. Het terras is gesloten en verboden toegang voor iedereen.

Dat wil zeggen:

1. Het is leden strikt verboden om zich buiten de looppaden te bevinden die door de dranghekken gemarkeerd zijn.
2. Elk looppad tussen de loods en het strand is éénrichtingsverkeer. Dit betekent dat als je terug van het strand naar je locker wilt je het looppad neemt naast zoals aangegeven op de tekening hieronder.
3. Het is verboden je materiaal of persoonlijke spullen tijdens het kiten op het terras of langs de looppaden achter te laten. Verzoek tijdens het kiten je kitepomp en kitetas aan de buitenzijde van het terras achter te laten.
4. Leden die in hun materiaal in hun locker of tijdelijk stalling komen halen of brengen dienen direct op het strand (kites) of op de lage boulevard (windsurfers) op- en af te tuigen. Het is niet toegestaan op het terras te pompen en/ of op- en aftuigen.
5. Elk lid kan zijn materiaal eventueel spoelen aan de strandzijde van ons accommodatie.
6. Als je geen locker of tijdelijk stalling hebt, dan loop je ten alle tijden om de accommodatie heen.
7. Het is verboden in de loods of op het terras c.q. looppaden om te kleden.
8. Er dient ten allen tijde 1.5m afstand van elkaar gehouden worden. Dat wil zeggen dat in de loods of op de looppaden je elkaar aanspreekt en/of wacht om elkaar langs te passeren.
9. Het lage terras zoals aangegeven in onderstaande tekening is alleen gereserveerd voor het `Corona proof’ Watermanprogramma (jongeren t/m 12 jaar).
10. Het is verboden om meubilaire (banken, stoelen, kussens, fatboys, etc…) vanuit het terras op het strand te verplaatsen.
11. Het is strikt verboden om de Jumpteam SUP’s te gebruiken.

Alle bovenstaande maatregelen zijn opgelegd door de handhaving en hebben ten doel om het aantal leden op het terras en loods tot een minimum te beperken. Als je ziet dat leden te dicht bij elkaar zijn op het terras of in de loods, spreek elkaar daar op aan.

Als alle bovenstaande maatregelen niet tot het beoogde resultaat leiden zijn wij genoodzaakt de toegang tot de loods en tijdelijke stalling te verbieden.

We begrijpen dat bovenstaande regels het er niet makkelijker op maken, maar het enorm nodig met het oog op onze collega’s in de zorg en de kwetrbaren in de samenlijk. Wij willen jullie bedanken voor jullie begrip en vragen dit samen met alle Jumpteamers te doen.

Veel dank namens het gehele bestuur!

X