Exploitatie clubhuis kantine voor 2017

We zien dat het Jumpteam clubhuis ook zijn functie heeft in de wintermaanden. Vele van ons komen langs om in contact te blijven, plannen te maken voor de volgende kite of surf trip, of zelfs nog het water op te gaan. Ons clubhuis bevordert de sociale en sportieve cohesie binnen de vereniging, daar mogen wij best trots op zijn!

Ook zien wij hoe belangrijk het is om een goed draaiende kantine te hebben, zowel in de winter- als in de zomermaanden. Voor een vereniging van meer dan 1000 leden betekent dit, dat er een professionalisering van de kantine exploitatie nodig is.

Om deze slag te kunnen maken, moeten wij een aantal keuzes maken waarvoor er een ALV statutaire nodig is. Om een meerderheid van de leden te bereiken, willen wij de mogelijke keuzes en de consequenties ook voorleggen in een aparte nieuwsbrief, net voor de ALV. De keuzes die de ongeveer 60-70 leden tijdens de ALV zullen nemen zullen (financiële) consequenties hebben voor alle 1000+ leden.

Er is gebleken dat maar ongeveer de helft van de leden consumeren op de club. Dus, ook als je zelden wat besteld achter de bar, het is van belang dat je er bent tijdens de ALV.

Als je niet kan, laat je dan vertegenwoordigen door een lid dat wel aanwezig is. (Gebruik hiervoor het machtigingsformulier in bijlage).

X