extra ALV 23 april ivm (her)verkiezing diverse bestuursleden

BELANGRIJK extra ALV 23 april ivm (her)verkiezing diverse bestuursleden

Volgens onze statuten is de officiële termijn van een bestuurder 3 jaar*. Dat betekent dat een flink aantal bestuursleden onverhoopt ruimschoots over hun termijn zijn en opnieuw moeten worden gekozen, ofwel moeten worden vervangen.

We roepen bij deze alle leden op, om na te denken over
een besturende rol bij ons fijne Jumpteam.
Er is de afgelopen jaren een enorme prestatie geleverd om het nieuwe clubhuis neer te zetten, de financiering hiervoor te regelen, de maatschappelijke partners te vinden, de kantine in te richten, de events op gang te krijgen, een sponsor te vinden, de ledenadministratie & het lockersysteem te verbeteren, verschillende kleinere projecten op de rails te zetten en de hospitality en overige beheerfuncties te organiseren.

In de komende periode zullen een aantal belangrijke projecten die al geïnitieerd zijn door het huidige bestuur verder worden afgerond en worden geborgd in de organisatie. Denk aan de financiële professionalisering, de functie (en exploitatie) van de kantine binnen de vereniging, het professionaliseren van de communicatie, het managen van de groter wordende groep stakeholders (leden, gemeente, maatschappelijke partners, jeugd en ouders, sponsors, reddingsbrigade, andere horeca, KNMRM,) etc. etc.

Een prachtig moment om in te stappen.

Aanmeld procedure

Vanaf vandaag tot uiterlijk 15 april a.s. kun je jezelf of een ander lid aanmelden als kandidaat voor een van de vacatures. In de bijlage van deze nieuwsbrief zijn de diverse openstaande functieprofielen te lezen.

Leden zie zich beschikbaar stellen, vragen we een korte voordracht/introductie te houden tijdens de ALV. Een korte motivatie waarom je in het bestuur wilt, en wat je ambities/plannen zijn volstaat.

Herkiesbaar bestuurslid Secretaris:
Claske stelt zich herkiesbaar als bestuurslid. Zij hoeft geen voordracht houden tijdens de ALV, op haar kan tijdens de ALV worden gestemd.

*Zie in de bijlage het betreffende fragment uit onze notulen

De procedure voor aanmelding volgens onze statuten is als volgt:
Het bestuur kan een lid voordragen.
Een lid kan zichzelf of iemand anders voordragen.  
De aanmelding moet minimaal 5 werkdagen voor de ALV (dus uiterlijk 15 april a.s ) bij het bestuur zijn binnengekomen (per post of email secretaris[at]jumpteam[dot]nl).
Het bestuur kan, alleen als zij denkt dat het belangrijk is, een voorkeur uitspreken. Het nieuwe bestuurslid moet immers ook passen in het team en de lijn goed kunnen oppakken die al is uitgezet. Continuïteit van de vereniging is leidend. Ook de Raad van Advies zal hiervoor input leveren. Leden van het bestuur en de Raad van Advies doen mee in de stemming als lid.
Tijdens de ALV op 23 april zal er worden gestemd en worden de verschillende vacatures vervuld.
Wanneer je bent verhinderd om te komen op 23 april, geef dan een machtigingsformulier af aan een ander lid dat wel aanwezig kan zijn. (In de bijlage bij deze nieuwsbrief vind je het machtigingsformulier.)

Openstaande vacatures

Er zijn vacatures voor de volgende rollen:
Secretaris; herkiesbaar huidige bestuurslid: Claske
Voorzitter
Penningmeester
Veiligheid/Boot
Evenementen/wedstrijden
Jeugd
Communicatie

De volgende bestuursleden zijn nog niet aan hun 3 jaar termijn, en blijven dus aan:
Accommodatie: Bram de Jeu
Hospitality: Casper Lohman

Voor de open vacatures mag eenieder die zich geschikt acht, zich aanmelden via secretaris[at]jumpteam[dot]nl. 

X