Getij en stromingen

In Scheveningen en langs de Nederlandse kust is er (astronomisch) getij. Ofwel getij dat uit de stand van de maan ten opzichte van de aarde ontstaat. Behalve de maan, beïnvloeden ook de windrichting en windkracht het getij, weliswaar in mindere mate.

Onder meer Windfinder en Windguru (zie de Jumpteam-weerpagina) geven ook de waterstand aan. Daar kan je de stroming vanaf leiden.

Stroming in Scheveningen

Bij stroming – in tegenstelling tot wind – spreek je over een noorden stroming wanneer de stroom van zuid naar noord gaat. Bij wind is de windrichting juist waar de wind vandaan komt. Daar spreken wij over een noordenwind wanneer de wind uit het noorden komt en naar het zuiden blaast.

 

Opkomend tij of vloedstroom

In Scheveningen gaat vanaf ongeveer twee uur voor hoog water de vloedstroom lopen, evenwijdig aan het strand van het zuiden naar het noorden. Deze vloedstroom duurt tot ongeveer vier uur na de hoogste waterstand.

Kentering

Na de ongeveer zes uur durende vloedstroom volgt de zogeheten kentering, die circa één uur in beslag neemt. Daarna gaat de stroming in tegengestelde richting, van noord naar zuid; de ebstroom.

Afgaand tij of ebstroom

De ebstroom, ofwel het afgaand tij, duurt van ongeveer drie uur voor laag water tot twee uur daarna.

(Voor de zeer geïnteresseerden: dat de vloedstroom langer duurt dan de ebstroom is het gevolg van een uitloper van de warme golfstroom die vanuit Het Kanaal door de Noordzee naar het noorden stroomt. Deze stroom heeft de naam ‘Havard’. Hierdoor is de vloedstroom doorgaans sterker dan de ebstroom.)

Invloed van de wind

 

De windgrafieken en tabellen houden helaas geen rekening met de wind-invloed, want die is er wel degelijk. De wind versterkt of vermindert de stroming aan de oppervlakte van het water. Bij harde zuidwesten wind wordt de vloedstroom versterkt. En bij een zuidwesten storm kentert de stroming niet. 

Als voorbeeld, in Scheveningen is de maximum snelheid van vloedstroom bij springtij zo’n 1,7 kt. (0,85 m/s) zonder rekening te houden met de wind.

Een vuistregel voor het bepalen van de windinvloed op de stroming: wind veroorzaakt een stroom van 2 % van de windsnelheid, 40 kt. wind veroorzaakt een stroom van 0,8 kt.

Credit: Joost Jansen Drone Fotografie & Robert Losonsky

X