Herinnering: Contributie 2018

Door Redactie Jumpteam op wo, 01/11/2017 – 22:10

De facturen voor de lidmaatschap contributie worden binnenkort naar de leden van Jumpteam gestuurd. Hierbij verzoeken wij jullie nogmaals om onderstaande actie uit te voeren. Nieuwe leden kunnen tegenwoordig inloggen op onze website.

• Controleer je gegevens in het ledengedeelte op Jumpteam.nl. Meld eventuele onjuistheden bij de ledenadministratie. Met de juiste informatie kunnen zij een correcte factuur genereren.
• Als je in 2018 geen lid meer wilt zijn van Jumpteam, dan vinden wij dat natuurlijk heel jammer! Als dit toch het geval is, verzoeken wij jullie tijdig – voor 1 december 2017 – je lidmaatschap bij de ledenadministratie op te zeggen. Stuur in dat geval een email naar leden[at]jumpteam.nl[dot] Eventuele tegoeden bij de bar zal de ledenadministratie naar je overmaken.

Zie ook: https://www.jumpteam.nl/nieuws/contributie-2018

X