Ingezonden brief: surfers voelen zich onveilig door andere watersporters

“In de surfzone ondervinden wij als surfers steeds meer hinder en lopen gevaar, van en door andere watersporters zoals wind- en kitesurfers, kite-foil en foilsurfers die in deze zone varen. Zij houden zich in deze zone dus niet aan de algemene plaatselijke verordening (APV).” Dit schrijft Jumpteam-lid Menno Boelsma in een ingezonden brief aan het bestuur, die hij voorlas tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering. Hij verzoekt alle watersporters om zich aan de zonering-regels te houden en vraagt het bestuur om de gemeente te verzoeken om hier duidelijkere borden over te plaatsen.

Lees hieronder de volledige brief:

26-05-2021

Geacht bestuur van JTS,

Onderwerp: ingezonden stuk bij de ALV met betrekking tot de surfzone.

Situatie:
• Surfzone Havenhoofd tot golfbreker paal 42
• De zone wordt door een aantal niet gerespecteerd

Omdat wij geen gezagdragers zijn kunnen wij uiteraard niet optreden. Wel proberen wij eerst rustig te vragen niet dicht langs ons, niet door de line-up en ook niet vlak achter ons te varen. De meesten nemen daarvan gehoor aan en blijven dan downwind. Een aantal van hen (daarbij ook Jumpteam leden) blijven dan toch kriskras tussen de surfers door varen. Gevolg: geschreeuw in het water en hooglopende discussies aan de kant. Waarbij de andere watersporter zijn eigen gelijk blijft verkondigen: “Ik vaar hier mijn hele leven al, de zee is voor iedereen en waar bemoei je je mee. Jullie liggen toch niets te doen in het water”. Dit vergald onze surfsessies.

Met name met bepaalde windrichtingen en getijde-siuaties. Bij z.w. wind tijdens laagwater gelden juist voor de wind- en kitesurfers de beste omstandigheden om het water in te gaan terwijl de surfers dan meer tegen het havenhoofd liggen. Hoewel wij niet propageren in de surfzone te gaan varen, is er in die situatie en getijde wel veel ruimte. Met het opkomen van het tij verplaatsten zich de golven richting golfbreker. Tot op hoogwater er een shorebreak ontstaat waar de geoefende shortboarders soms steile wanden kunnen surfen en ook barrels kunnen rijden. Voor de andere watersporter en vooral windsurfers zijn de omstandigheden dan niet meer gunstig. De wind valt daar weg en de stroming is met de wind mee. Toch blijven zij, ter plaatse in deze zone, hardnekkig door ploeteren om steeds weer heen en weer door de branding te komen. Bij het terug keren springen zij op levensgevaarlijke wijze vanaf de achterkant van over de golven door het schuim, om daarna af te stappen. en even later het zelfde stuk heen en weer. Tevens zijn wij verontrust over het surffoilen en wingfoilen in de surfzone. Nu nog leuk om te zien
maar er zullen er steeds meer komen. Iedereen weet dat deze foils, eenmaal in gang als samoerai-messen werken en hebben reeds menigeen verwond. Op eigen risico kan eenieder dat voor zichzelf bepalen maar ze mogen absoluut geen gevaar vormen voor anderen in een drukke line-up zoals Scheveningen. Zij horen echt niet tussen de surfers. Het argument dat surfvinnen ook
gevaarlijk zijn, klopt maar dit staat in geen verhouding tot de ernst van de eventuele verwondingen door foils.

“Buitengaats” is ruimte genoeg om lekker te foilen en is dat natuurlijk prima, maar men moet er wel eerst door de branding heen en later weer naar binnen varen. Dat zal ook weer bij een drukke line-up risico met zich meebrengen waarop de surfer niet zit te wachten. Hopende op een goede regulering hiervan. De ervaringen in het buitenland leert namelijk dat daar, waar ook een drukke line-up heerst, al verboden zijn afgevaardigd.

Wij verzoeken het bestuur om maatregelen tegen de bovenstaande problemen voor de surfers.
zoals bijv.:

  • Voorlichting aan overige watersporters over het surfen en de gevaren voor surfers, waar zij hen door hun handelen aan blootstellen.
  • Oplossingen voor het veilig surf- en wingfoilen, die niet ten kosten gaan van de surfers.
  • Wingfoilers dienen bij voorkeur te starten vanuit de wind-kitezone en buiten de line-up te blijven.
  • Het hameren op de verantwoordelijkheid van de leden en het schriftelijk aanspreken van bijv. de windsurfgroepen zoals Plankenkoorts.
  • Overleg met de surfscholen en HSA als die al niet gedaan is en wordt.
  • Individuen die bij N.W. kost wat kost steeds weer langs het strand moeten scheren om het havenhoofd aan te tikken.

De gevaren driehoeken met “LET OP LANDINGSPLAATS VOOR WINDSURFERS” staat nu verkeerd geplaatst op het strand op ca. 150 meter links van de golfbreker. Het bord “PAS OP KITESURFERS” op dezelfde positie met aan de andere zijde van het bord met “Golfsurfer” wekt de suggestie dat hier de grens van het golfsurf/kitesurf gebied is. Wij verzoeken het bestuur, de gemeente te bellen of aan te schrijven deze borden of weg te halen of bij de golfbreker te plaatsen.

Verder de gemeente te verzoeken duidelijkere borden met het overzicht van de zoneringen . Deze
te plaatsen daar waar de vaak windsurfers optuigen. bijvoorbeeld bij / naast Fonk, naast / op het
looppad van Hartbeach en tussen de Waterreus met Jumpteam.

met vr. groet,
Menno Boelsma
namens “de surfers”

Het bestuur heeft bij de ALV aangegeven hier meer aandacht aan te besteden – zoals (bij deze) op de website en de nieuwsbrief. Evenals de verzoeken vanuit de surfers aan de gemeente in overweging te nemen.

X