Jumpteam zoekt nieuwe bestuursleden

Jumpteam zoekt nieuwe bestuursleden

Na jaren met veel plezier Jumpteam bestuurd te hebben, wordt het weer tijd dat een aantal bestuursleden het stokje overdragen aan andere enthousiaste leden. Wil jij Jumpteam als vrijwilliger ondersteunen, verder ontwikkelen en deel uitmaken van de groep leden die richting geeft aan onze club? Meld je nu!

Hoe het toekomstige bestuur er qua taakverdeling uit gaat zien wordt deels bepaald door de nieuwe bestuursleden zelf, maar waar een bestuur van een vereniging in ieder geval uit moet bestaan is:

VOORZITTER – De voorzitter van de club houdt een vinger aan de pols van alles wat er reilt en zeilt. Je leidt de interne leden- en bestuursvergaderingen en je bent het gezicht van de club naar externe partijen.

PENNINGMEESTER – De penningmeester onderhoudt de contacten met het accountantskantoor en zorgt ervoor dat de club financieel gezond blijft. De penningmeester heeft korte lijntjes met de kantine, de ledenadministratie en de kascommissie.

SECRETARIS – De secretaris zorgt ervoor dat alles goed loopt: de vergaderingen, de planning en de communicatie. De secretaris werkt onder meer nauw samen met de communicatie- en de websitecommissie.

Onze vereniging heeft verder al jaren een aantal niet-verplichte bestuursleden. Namelijk een VICE VOORZITTER, een specifiek bestuurslid voor ACCOMMODATIE die kennis heeft van bouwen, verbouwen en onderhoud. Er is ook een bestuurslid KANTINE die affiniteit heeft met horeca en tot slot een bestuurslid EVENEMENTEN die zorgt dat er sportieve, informatieve en sociale activiteiten plaatsvinden.

Bovenstaande activiteiten kunnen, zoals nu bijvoorbeeld al het geval met het thema veiligheid, ook in portefeuilles verdeeld worden. Het bestuurslid is daarbij niet dezelfde persoon als het commissiehoofd, maar draagt wel de eindverantwoordelijkheid. De taakverdeling kan door het nieuwe bestuur worden aangepast.

Het besturen van een club is een leuke en leerzame ervaring waarvoor geen specifieke kennis vereist is. Heb jij affiniteit met een bepaalde rol? Reageer! Het huidige bestuur helpt je graag in het zadel. bestuur@jumpteam.nl

Huidig bestuur
Voorzitter: Sander de Does
Vice voorzitter: Silvain Compas
Penningmeester: Raymond Perrenet
Secretaris: Sjoerd Trompetter
Accommodatie: Gert van Breedam
Evenementen: Bas Hilckman
Kantine: Guido Prit

X