Lidmaatschappen

Jumpteam Scheveningen is een brandingsportvereniging. Je kan dus alleen lid worden als je actief één of meer van de volgende brandingsporten beoefent: kite-, wind-, golf-surfen, SUP-pen of kajakken en in het bezit bent van eigen materiaal.

Soorten lidmaatschap

  • Regulier lidmaatschap. Voor leden van 18 jaar en ouder. De jaarlijkse contributie bedraagt € 95,00
  • Voor leden van 12 tot 18 jaar. De jaarlijkse contributie daarvoor bedraagt € 50,00. Vanaf 18 jaar worden jeugdleden automatisch gewoon lid.
  • Dit biedt leden de mogelijkheid om partner & kinderen tot 12 jaar mee te nemen naar de vereniging. Vanaf 12 jaar worden de kinderen automatisch jeugdlid. De jaarlijkse contributie voor een gezinslidmaatschap bedraagt € 195,00

Meer informatie

  • Contributie wordt betaald voor een heel verenigingsjaar, van 1 januari t/m 31 december, ongeacht de datum waarop je lidmaatschap begint.
  • Opzeggingen dienen voor 1 december voorafgaand aan het volgende kalenderjaar bij de ledenadministratie binnen te zijn.

Wil je graag lid worden? Volg dan onderstaande 3 stappen: 

  1. Vul dit formulier in:  Online aanmeldingsformulier

  2. Mail ook een digitale pasfoto in JPEG-formaat naar leden@jumpteam.nl. (Deze is voor het smoelenboek. Dat boek ligt in de kantine en heeft een sociale functie). 

Je aanmelding wordt omgezet in een lidmaatschap als aan alle punten is voldaan. Je naam wordt dan doorgegeven aan de beheerders van de kantine en je mag dan gebruikmaken van al onze faciliteiten.

X