Vertrouwenscontactpersoon

Voor Jumpteam is onze manier van omgaan met elkaar heel belangrijk. We willen dat de leden zich veilig voelen om zichzelf te zijn en de sport kunnen beoefenen. Dat kan alleen als iedereen zich aan de gedragsregels houdt en met respect tegen, maar ook over leden handelt.

Sinds eind 2020 ben ik, Carlien de Mos, aangewezen als vertrouwenscontactpersoon (VCP) en heb daarvoor de officiële training bij het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF gevolgd. Ik ben al sinds 2008 lid en heb in vele commissies gezeten. Leden weten mij te vinden en bespreken gemakkelijk (vertrouwelijke) zaken met mij, waardoor het voor mij een kleine stap naar VCP was.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

Als vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen Jumpteam ben ik het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag, pesten en of seksuele intimidatie (m.a.w. grensoverschrijdend gedrag) en hier met iemand over wil praten. Ik ben voor diegene de eerste opvang voor klachten of vragen en biedt een luisterend oor, geef raad of verwijs door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseer en stimuleer ik het Jumpteam bestuur om preventieve maatregelen te nemen.

Ik zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. Ik ben op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF zelf, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal.

Ik doe een beroep op iedereen die met ongewenst gedrag te maken krijgt om vooral contact met mij op te nemen. Als vertrouwenscontactpersoon ben ik per mail (vcp@jumpteam.nl) bereikbaar en reageer vrijwel altijd dezelfde dag nog of per telefoon (0624612280).

X