Lockers: behoud ondanks uren tekort voor 2020

De benodigde 8 uur vrijwilligerswerk voor een locker is door veel lockerhouders – als gevolg van corona – niet gehaald in 2020. Na eerder uitstel tot 31 maart 2021, is door de lockercommissie en het bestuur besloten de verplichting voor 2020 te laten vervallen. Alle uren die vorig jaar door iedereen zijn behaald, blijven staan en tellen mee voor 2021.

Deze uitzondering wordt gemaakt vanwege corona. Hierdoor waren er minder activiteiten bij Jumpteam om vrijwilligersuren te maken. Daarnaast hebben corona en de lockdowns uiteraard veel impact op ieders persoonlijke leven, waardoor tijd vrij maken voor de vereniging niet altijd even makkelijk is.

De doorstroom vanuit de wachtlijst is, vergeleken met andere jaren, nog wel groot – ondanks deze uitzondering. Verschillende leden deden voor 2021 afstand van hun locker, waardoor anderen daar inmiddels gebruik van maken.

Voor dit jaar hopen we uiteraard dat er weer veel uren gemaakt kunnen worden. Dat er later in 2021 weer (kleine) evenementen mogelijk zijn. Wat zou dat fijn zijn! Tegelijkertijd kan je ook in deze tijd wel degelijk helpen en lockeruren verdienen, bijvoorbeeld door te helpen bij het schoonmaken of bij klussen aan de accommodatie.

Om de mogelijkheden qua vrijwilligerswerk voor Jumpteam overzichtelijker te maken, zijn we bezig met het opzetten van een tool. Daarvoor zoeken we een beheerder, ofwel een vrijwilligers manager. Lijkt jou dat leuk om te doen? Uiteraard krijg je er lockeruren voor. Mail dan naar: lockers[at]jumpteam[dot]nl.
Voor andere vragen kan je ons uiteraard ook mailen!

De lockercommissie
 

X