Mededelingen van het bestuur!

Voorbereiding ALV

Door de Coronamaatregelen, moet het bestuur zich ook anders organiseren. Bestuursvergaderingen doen wij nu online, best efficiënt eigenlijk 🙂

Wij proberen zo goed als wij kunnen de continuïteit van de vereniging te waarborgen, dat wil zeggen dat de jaarrekening door onze accountant is goedgekeurd en de kascommissie heeft haar verslag gedaan.
Wij hopen nog voor eind juni een fysieke ALV te mogen organiseren. Als dat niet kan, dan zullen wij het online doen. Wij onderzoeken nu welke online platform het beste kan werken.

Ook zijn wij aan het onderzoeken hoe wij de kantine exploitatie kunnen organiseren in een `na Corona tijdperk’. De nieuwe organisatie moet ook tijdswinst opleveren voor het bestuur.

Door de toenemende aantal leden en verschillende watersporten bij Jumpteam is de belasting en druk op zowel de kantine team en accommodatie erg hoog. Zodoende is er behoefte aan een club manager/   toezichthouder/ facility manager o.z.d. Het aanstellen van een clubmanager zal ook het kantineteam en bestuur ontlasten in het dagelijks functioneren. Wij zijn nu een taakomschrijving aan het opstellen. Het aanstellen van een clubmanager leidt ertoe dat de contributie zal moeten worden verhoogd.

Zodoende krijgen de Jumpteamleden in de komende weken, minimaal twee weken voor de ALV, een uitnodiging met agenda per mail toegestuurd.

In groten lijnen zullen wij de volgende onderwerpen aan jullie voorleggen voor goedkeuring (stemming):

– Jaarcijfers 2019 en begroting 2020;
– Aanstelling Jumpteam clubmanager/toezichthouder;
– Contributieverhoging voor 2021;
– Kantine exploitatie `na Corona’;
– Update lockerreglement;
– Aanstelling bestuursleden.

Kantine Personeel

Sinds November 2019, heeft Jumpteam een managementcontract met FMB (Fabienne) die ons kantine personeel in eigen dienst heeft.

Formeel heeft Jumpteam dus geen personeel in dienst. I.v.m. de Corona crisis is dat natuurlijk een aanzienlijk risico dat wij niet meer hebben, maar wij proberen zo goed als mogelijk ons kantine personeel aan ons te binden en tijdens deze crisis (financieel) te helpen.

Sinds oktober 2019 zijn Els en Christiaan niet meer (structureel) bij Jumpteam werkzaam. Bij een ALV hadden we ze graag willen bedanken voor hun enorme inzet. We zijn ze niet vergeten. Sinds het vertrek van Els hebben we gemerkt hoeveel werk ze heeft gedaan achter de schermen van Jumpteam.

Jumpteam Whatsapp push berichten

Door de ‘Corona’ noodverordening van de gemeente, moesten wij snel reageren en beperkende maatregelen nemen m.b.t. terras bezetting. De Whatsapp push (read-only) berichten die wij jullie sturen werken heel effectief.

Er zijn al 330 leden aangesloten in deze groep. Wij hopen in de toekomst steeds meer hiervan gebruik te kunnen maken. Wij roepen daarvoor alle leden zich aan te melden door een mail te sturen naar secretaris[at]jumpteam[dot]nl . Je ontvangt dan een link om jezelf aan te sluiten.

Evenementen

Uiteraard kunnen er vanwege de corona crisis momenteel geen evenementen plaatsvinden bij Jumpteam. Hierbij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en kabinet.

Dus geen Paasfeestje, geen EK, geen songfestival, geen Jump Open Testdag. Het wordt waarschijnlijk een rustige zomer, maar zodra het weer mag hopen we jullie allemaal weer te zien. Dan organiseren wij een mooi `After Corona (AC)’ feestje en zullen we je via de app en facebook daarvan op de hoogte brengen!

 

X