Accommodatie manager bij Jumpteam

Jumpteam blijft groeien en momenteel hebben we al meer dan 1900 leden. Dit samen met activiteiten verbonden aan de exploitatie van Jumpteam leidt ertoe dat het beheer en toezicht op het clubhuis niet meer door een vrijwilliger of medewerker uitgevoerd kan worden. Na een rondvraag bij verschillende watersportverenigingen zijn wij tot de conclusie gekomen dat het aanstellen van een accommodatiemanager de oplossing zou kunnen zijn voor Jumpteam.

De primaire taken zijn het openen en sluiten van het gebouw, het begeleiden van onderhoudswerkzaamheden, het toezien dat huisregels nageleefd worden en dat het terras en de kantine opgeruimd zijn. De accommodatiemanager zou ook lichte kantine taken (koffie zetten en tosti’s maken) kunnen verrichten wanneer de keuken gesloten is.

Omdat het doel nog steeds is om de exploitatie van kantine `budget neutraal’ uit te voeren hopen wij zo met minder inspanning maar wel met de maximale openingstijden service aan de leden te kunnen aanbieden. Zonder hier het kostenplaatje bij uit het oog te verliezen..

Het kosten die gemoeid zijn met het aanstellen van een accommodatie manager voor 40 a 50 uur per week bedragen ongeveer € 30.000,- per jaar. De huidige begroting van Jumpteam laat het reserveren van deze extra kosten niet toe. Daarom is het nodig om de contributie volgend jaar (2021) te verhogen met € 25 voor een hoofdlidmaatschap.

Tegelijk zetten we een broodfonds op voor het afdekken van het risico van het in dienst nemen vast personeel. Hiervoor zal € 5,- per hoofdlidmaatschap of gezinslidmaatschap geïnd worden om het fonds geleidelijk  aan te vullen.

De contributies per jaar zullen per 2021 er alsvolgt uitzien:
•           Hoofdlidmaatschap: € 90,- + € 5,- deelname broodfonds
•           Gezinslidmaatschap: € 190,- + € 5,- deelname broodfonds
•           Jeugdlidmaatschap: € 50,-

Het alternatief, zonder Accommodatie manager, is de situatie zoals afgelopen winter. De kantineruimte kan alleen open wanneer de omzet de kosten van een horecamedewerker verantwoordt, dat wil zeggen alleen in het weekend. Ook blijven heel veel kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden liggen omdat het bestuur van de beschikbaarheid van vrijwilligers afhankelijk is. Het toezien op de naleving van de huisregels is ook een belangrijk aandachtspunt van het bestuur zodat elk lid zich (sociaal) veilig en welkom voelt bij Jumpteam. Een Accommodatie manager kan leden aanspreken op hun gedrag zodat het voor iedereen fijn is bij Jump.

Zodoende verzoeken we alle leden om bij de (online) ALV aanwezig te zijn. Zie voor meer informatie het nieuwsitem ‘Online ALV donderdag 25 juni, 20.00 uur (incl. Online Stemming)’

Lees de taak beschrijving Accommodatie manager op de volgende link:
https://drive.google.com/open?id=1HYd5rGCdvWYRSFR-cMUl3NHNvCZu7fSW