Online ALV donderdag 27 mei

Beste leden,

Graag nodigen wij je uit voor de Algemene Leden Vergadering van donderdag 27 mei 2021 om 20.00 uur. Deze zal, wegens corona, wederom online plaatsvinden. Tijdens de ALV worden de jaarcijfers gepresenteerd en worden belangrijke onderwerpen besproken waarvoor het bestuur de leden om instemming vraagt.

Wil je meebeslissen, zorg dan dat je erbij bent!

Online referenties:

1. link: https://meet.google.com/ehw-eohn-fzx

2. telefoon: ‪+31 20 257 6497 en gebruik pin code 234 285 027#.

3  Agenda: JTS Online ALV op donderdag 27 mei van 2021 20:00 - 22:00

Voorlopige agenda:

1.     Opening en vaststellen agenda

2.     Goedkeuring notulen ALV 25 juni 2020

Document: https://drive.google.com/file/d/1rXwCrfRO_gzv_NZM22I6VooOoJPUA85O

3.     Ingekomen stukken / Mededeling bestuur

4.     Financiën jaarrekening ’20 en begroting ‘21

Jaarrekening: https://drive.google.com/file/d/1rxausyGsC9HBtW0HbNuDAPerLW5R5jOr
Begroting: https://drive.google.com/file/d/1d2OFXynPKmlzt5ZaZOAXExnTrc8BzjvJ
Verslag Kascommissie: https://drive.google.com/file/d/1lyw-j2CGcU1dAaLbHBvurrCgfG0gCKaI

5.     Camera toezicht - privacy

6.     Plannen uitbreiding Noordzijde

7.     Update van onze accommodatie manager

8.     Presentatie Duurzaamheidscommissie

9.     Rondvraag / Wvttk

 

Bijzonderheden:

Er kunnen maximaal 250 deelnemers meedoen aan deze online vergadering.
Tijdens de online ALV zullen we stemmen gaan tellen via de opmerkingen/chat.