Notulen ALV d.d. 27 oktober 2017

Door Redactie Jumpteam op ma, 18/12/2017 – 10:18

Op 27 okt. 2017 was erop jumpteam weer een Algemene leden vergadering.

De volgende punten kwamen aan de orde:

  • Bespreking en toelichting jaarcijfers 2016.
  • We hebben besloten om de kantine in de winter langer open te houden. De arbeidscontracten van het personeel worden  verlengd. De winst die we in de zomer met de kantine exploitatie hebben gerealiseerd hebben we waarschijnlijk nodig om het begrote verlies in de winter te compenseren. Kom dus gezellig bij Jumpteam langs deze winter! Jullie zijn allemaal welkom, het is er gezellig en we hebben lekker hapjes en drankjes klaarstaan.
  • Veranderingen aan de accommodatie van Jumpteam gaan door. Er wordt hard gewerkt aan een lange termijn onderhoudsplan. Er staan allerlei nieuwe projecten in de steigers waarvoor we vrijwilligers nodig hebben om ze uit te voeren.
  • Er is een update gegeven over het communicatie- en vrijwilligersbeleid: De nieuwsbrieven worden goed gelezen, dit is jumpteam’s kern communicatiemiddel. Het vrijwilligersbeleid moet het inschrijven op klussen transparant en duidelijker maken,. Het moet eenvoudig worden om je aan te melden voor klussen. We gaan ervoor zorgen dat er in goede sfeer geklust kan worden met meer vrijwilligers.
  • Er is toelichting gegeven over het veiligheidsbeleid. Dit wordt belangrijker naarmate onze vereniging groter wordt. We willen graag het veiligheidsbewustzijn vergroten en zorgen voor goed zeemanschap.
  • De BvdT commissie is geïntroduceerd.
  • De hoofdpunten van het Waterman programma zijn toegelicht. Dit programma is ruim 2 jaar geleden gestart en sindsdien draait het succesvol. Sinds 2016 kunnen ook niet leden deelnemen aan het Waterman programma, voor zover daar plaats is. Bij het programma worden de ouders ook betrokken en dat is belangrijk voor de ouder-kind relatie.

Voor meer informatie kunnen jullie de volgende documenten lezen.

X