Online stemming personeelsbeleid

In de vorige nieuwsbrief en op onze website (https://www.jumpteam.nl/nieuws/arbeidsovereenkomsten-kantine-personeel-ni…) hebben jullie kunnen lezen dat het bestuur de arbeidscontracten van het kantine personeel niet heeft verlengd. Dat was voor veel leden even schrikken. Het ligt niet aan de prestaties van het personeel, maar aan de wettelijke beperkingen, financiële middelen en het bestuurlijke mandaat van Jumpteam.

Inloopavond
Afgelopen vrijdag 19 oktober was er een inloopavond en is het onderwerp met de leden besproken. Het bestuur was tevreden hoe deze avond is verlopen en dankt alle leden voor hun input. Op grond van deze input heeft het bestuur de online stemming aangepast. Keuze opties met een verdubbeling van de contributie prijzen en opties met vaste arbeidscontracten zijn afgevallen.

Waarom geen vast arbeidscontracten?
Hieraan zijn veel risico’s, extra werkzaamheden en kosten voor Jumpteam verbonden. Zo nemen de kosten onevenredig toe in verband met een aan te stellen manager. En, als je kijkt naar andere strandtenthouders in Scheveningen, er is geen enkele die kantine medewerkers in vaste dienst heeft. Ook zijn er sportverenigingen die dat wel hadden hier ‘kapot’ aan gegaan. Kortom, het is geen ‘best practice’.

Maar, we kunnen de huidige arbeidsomstandigheden van de kantine medewerkers wel verbeteren. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden en dan moeten we onze principe van budget neutrale kantine exploitatie (zie onder) verlaten. De keuze opties zijn te lezen in de on line stemming. 

Overigens is de verwachting dat de binnen 1 a 2 jaar de wetgeving met betrekking tot tijdelijke arbeidscontracten zal veranderen. Hierdoor kan de mogelijkheid ontstaan om werknemers contracten van 9 maanden aan te bieden en te werken met 3 maanden betaalde vakantie per jaar. Dit is een bedreiging voor pay-rolling bedrijven, omdat het dan aantrekkelijker gaat worden om werknemers zelf in dienst te hebben.

Pay-rolling constructie
Met een pay-rolling constructie komen onze kantine medewerkers in dienst bij het pay-rolling bedrijf en kunnen zij in aanmerking komen voor een vast contract. Hierdoor kunnen ze doorbetaald worden bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Alle risico’s voor de werkgever (in dit geval Jumpteam) komen dan voor rekening van het pay-rolling bedrijf. Jumpteam hoeft de werknemers dan niet langer – tijdens de winter – verplicht met vakantie te sturen. Ook kunnen we dan tijdens winter vaker open zijn. Verder, als er te weinig werk is, dan kan het pay-rolling bedrijf de werknemers verplichten elders anders te gaan werken. Hier tegenover staat dat Jumpteam het pay-rolling bedrijf een flinke premie zal moeten gaan betalen. Dit zal doorberekend moeten worden aan de leden.

CAO voor sportverenigingen
Tijdens de inloopavond kwam ter sprake om over te gaan naar de CAO voor sportverenigingen. Dit is helaas niet mogelijk omdat onze werknemers voor 100 % horeca taken uitvoeren. Bovendien gaat het om een niet bindend verklaarde CAO. Dat betekent in de praktijk dat werknemers een rechtszaak tegen hun werkgever (in dit geval Jumpteam) kunnen aanspannen als zij het niet eens zijn met de voorwaarden van de CAO. Vervolgens bestaat er een kans dat Jumpteam toch een vast contract moet aanbieden.

Budget neutrale kantine exploitatie
Jumpteam beheert de kantine budget neutraal. Dit betekent dat de kosten van de kantine worden gedragen door de opbrengsten van de kantine. Er komen momenteel geen contributie gelden in het budget van de kantine terecht. Dit is besloten tijdens de ALV van April 2017. Bij de komende ALV kunnen we besluiten dit te wijzigen.

Wij denken wel dat de kantine meer potentieel heeft, meer omzet en winst kan realiseren, omdat het aantal leden aan het groeien is en veel leden nog niet gebruik maken van de kantin, maar de capaciteit van de keuken wel is uitgebreid. We geven het kantine personeel flexibele beloningen; hoe meer winst, hoe hoger de beloning. Dan hebben we wel een team van kantine medewerkers nodig dat op elkaar is afgestemd, ingewerkt is, de leden kent en bekend is bij de leden, om het leuk te maken en te houden, wat goed is voor de cultuur en sfeer bij Jumpteam.

ALV & uitslag
Kom ook langs op de ALV van vrijdag 2 nov. om 20.00 uur in de kantine, waar we de uitslag van de stemming bekend zullen gaan maken. We houden ook bij hoeveel leden een stem hebben uitgebracht. Dit is van invloed bij de verwerking van de uitslag. De uitslag is niet bindend, alleen raadgevend.

Geen email gehad?
Gezinnen mogen 2 stemmen uitbrengen, terwijl ze maar 1 email hebben ontvangen waarmee ze 1 stem kunnen uitbrengen. De andere stem kunnen ze via email sturen naar secretaris[at]jumpteam.nl[dot] Als je geen email hebt ontvangen, stuur dan je stem door naar secretaris[at]jumpteam[dot]nl.

Hoe te stemmen
Wil je online stemmen? Open je Jumpteam e-mail, zoek naar ‘Deel nu je mening over Jumpteam’s personeelsbeleid’ en klik op de ‘Laat je horen!’ knop om de online stemming te starten. De stemming sluit op donderdag avond 1 november om 24.00 uur.

Keuze opties toegelicht

1. Huidige situatie met tijdelijke contracten voortzetten:
– alleen met tijdelijke arbeidscontracten werken
– contributie prijzen niet verhogen
– de prijzen in de kantine niet verhogen
– geen betaald manager
– neutrale kantine exploitatie.

Na 2 jaren zullen arbeidscontracten niet meer worden verlengd. Personeelsleden worden verplicht 6 maanden en 1 dag uit dienst te zijn bij Jumpteam, het liefst in de winter. Gedurende die periode ontvangen ze minimaal 70% van het laatst verdiende loon. In de winter moeten we dan met meer vrijwilligers werken. De contributie prijzen, en de prijzen in de kantine hoeven we dan niet te verhogen. Management van het tijdelijke personeel wordt door betaalde vrijwilligers gedaan.

2. Tijdelijke contracten met verbeterde arbeidsvoorwaarden:
– alleen met tijdelijke contracten werken
– contributie van individuele leden verhogen met E10,- pp pj
– contributie van gezinsleden verhogen met E20,- per gezin pj
– contributie van jeugdleden ongewijzigd houden
– prijzen in de kantine met 10% verhogen
– geen betaald manager
– geen neutrale kantine exploitatie.

Individuele leden betalen dan E 75,- pp pj, gezinsleden betalen dan E 170,- per gezin pj, en jeugdleden betalen dan E 40,- pp pj. Tevens zullen de prijzen in de kantine gemiddeld met 10% stijgen. Na 2 jaren zullen arbeidscontracten niet meer worden verlengd. Personeelsleden worden verplicht 6 maanden en 1 dag uit dienst te zijn bij Jumpteam, het liefst in de winter. Gedurende die periode ontvangen ze minimaal 80% van het laatst verdiende loon. De salarissen gaan met 5% omhoog. We gaan een schoonmaker aanstellen om de werkdruk te verlagen. In de winter moeten we dan met meer vrijwilligers werken. Management van het tijdelijke personeel wordt door betaalde vrijwilligers gedaan. De kantine exploitatie zal niet langer budget neutraal zijn.

3. Twee werknemers gaan pay-rollen:
– 2 werknemers via een pay-rolling bedrijf laten werken
– andere werknemers tijdelijke contracten aanbieden
– aanstellen van een betaalde manager, voor 14 uren in de week
– contributie van individuele leden verhogen met E25,- pp pj
– contributie van gezinsleden verhogen met E50,- per gezin pj
– contributie van jeugdleden ongewijzigd houden
– prijzen in de kantine niet verhogen
– geen neutrale kantine exploitatie.

Individuele leden betalen dan E 90,- pp pj, gezinsleden betalen dan E 200,- per gezin pj, en jeugdleden betalen dan E 40,- pp pj. 2 personeelsleden komen in dienst van een pay-rolling bedrijf, andere kantine werknemers ontvangen tijdelijke contracten. Er wordt een betaalde Jumpteam beheerder aangesteld voor 14 uren in de week. We kunnen dan vaker in de winter open blijven.

X