Oproep aan alle JTS leden die kiten!

Kite jij (ook) en vind je veiligheid van belang? Spotbehoud? Een goedkope collectieve verzekering? Dat de kitebelangen in NL goed worden behartigd? Leuke events. Nieuwe ideeën?

Jumpteam gaat een NKV brainstorm faciliteren in ons nieuwe clubhuis op 21 april om 19:30 uur. Denk mee. Wees gastvrij en laat van je horen.

We hopen veel kiters van team Jump te gaan zien! Zo ver is het gelukkig niet…;-)

Zie hieronder.

Het bestuur.

Belangrijk: oproep aan alle leden van de NKV voor hulp, feedback en ideeën!
 
De NKV heeft zich de afgelopen 14 jaar bezig gehouden met een aantal belangrijke zaken voor iedere
kitesurfer zoals,veiligheid, spotbehoud, een collectieve verzekering, de sport promoten en het
ondersteunen van events.
 
We zijn inmiddels met ruim 3500 leden. Dankzij een kleine groep van leden/vrijwilligers is er inmiddels veel
voor de hele groep bereikt. Dit willen we graag uitbouwen maar daarvoor hebben we hulp nodig.
 
Hoewel we ons uiterste best doen met relatief weinig middelen en mankracht kan er nog een hoop
verbeterd worden en willen we leren van zaken die minder goed gaan.
 
Dit is belangrijk voor de toekomst van onze vereniging en de kitesport in Nederland. Graag willen we
hierover samen in gesprek gaan. Tijdens dit gesprek willen we je mening, argumenten, zorgen en ideeën
horen over hoe het beter kan. Zowel qua bestuur, organisatie alsook onze strategische doelen en de
verschillende scenario’s om die te behalen, de komende jaren.
 
Bovendien zijn we op zoek naar leden die willen helpen als vrijwilliger en/of bestuurslid.
 
Om deze redenen beleggen we deze bijeenkomst voorafgaande aan de ALV van 2015. Het bestuur wil ook
graag eventuele onduidelijkheden wegnemen en inzicht geven aan alle leden die dat graag willen.Deze
input wordt gebruikt voor voorstellen en de agenda van de ALV in juni.
 
We hopen dat je hiervoor tijd kan vrij maken door of te komen of je ideeën naar ons te mailen.
 
Wij nodigen jullie daarom uit op 21 april om 19:30 in het clubhuis van Brandingsportvereniging Jumpteam,
Strandweg 3, 2586JK Den Haag (Scheveningen; einde Vissershavenweg 200 meter rechts). Parkeren
bovenaan de weg of vanaf centraal station bus 22 richting duindorp en dan 7 minuten lopen.
 
Wij hebben Jerre Lubberts, de voorzitter van het bestuur van Jumpteam, bereid gevonden deze avond te
begeleiden. Jerre heeft naast ruime bestuurservaring bij o.a. Jumpteam ook door zijn werk veel ervaring
opgedaan met modereren. Zodoende kunnen we samen de avond zo effectief en constructief mogelijk laten
verlopen. Er wordt een verslag gemaakt (via een mindmap op het scherm) met daarin jouw input en deze
wordt na afloop van de bijeenkomst aan alle leden verstuurd.
 
Er is beperkt plaats dus reserveer een plek middels het invullen van onderstaand formulier.
Kan je er niet bij zijn maar heb je wel ideeën, kan je met iets helpen of wil je een vraagstellen dat kan ook door het invullen van dit formulier:
http://goo.gl/forms/ymHLIc5chK
 
 
Kortom: Heb jij ideeën, vragen of een zorg kom dan op 21 april naar (de gloednieuwe accommodatie) van Jumpteam en laat van je horen!!
 
Sportieve groet,
 
Bestuur NKV

X