Oproep! Mee-ontwikkelen pilot-introductieprogramma

Het afgelopen jaar zijn we als vereniging fors gegroeid. Ons ledenaantal is gestegen tot ongekende hoogte; we zijn de duizend reeds gepasseerd!

Van een aantal van de nieuwe leden hebben we gehoord dat we een tikkeltje gesloten clubje mensen zijn, verscholen achter het ‘members-only-bordje’. Een aantal leden heeft het plan opgevat om voor de nieuwe (en uiteraard alle andere leden die daar behoefte aan hebben) een introductieprogramma te organiseren. 

Mogelijke inhoud introductieprogramma:
• Introductie van onze vereniging; historie, faciliteiten, commissies, cultuur, bestuur, regels.
• Veiligheid; sporttechnische veiligheid op onze homespot, op zee, op het strand en op en rond onze accommodatie. Veiligheid van onze badgasten, het redden en gered worden.

Het doel van dit pilot-introductieprogramma is om te kijken of het in de verwachte behoefte voorziet. De bedoeling is dat niet alleen informatie en kennis wordt overgedragen over de vereniging en veiligheid van ervaren leden aan nieuwe leden, maar vooral ook dat we de nieuwe leden met elkaar en met ervaren leden in contact brengen door samen dingen te doen. Dat breekt het ijs, maakt onze vereniging socialer, hechter en veiliger.

Heb je ook zin om met ons dit eerste introductieprogramma in elkaar te knutselen en mee uit te voeren, meld je dan nu aan bij Dawn, Anton en Robin via: introductieprogramma[at]jumpteam[dot]nl

X