REMINDER ALV 23 april a.s. ivm (her)verkiezen div. bestuursleden

REMINDER

Extra ALV 23 april In verband met (her)verkiezing diverse bestuursleden

Nog tot de 15e april kun je je aanmelden als kandidaat voor een van de openstaande vacatures in het bestuur van Jumpteam. Er heeft zich inmiddels al een goed aantal mensen aangemeld maar we zijn er nog niet!

Mocht je dus nog twijfelen en vragen hebben over concrete invulling en wekelijkse belasting, meld je gerust bij 1 van de bestuursleden.

Penningmeester

Extra aandacht vragen we voor de vacature voor Penningmeester. Hiervoor hebben we namelijk nog geen aanmeldingen binnen, maar de huidige penningmeester heeft helaas echt zijn functie neer moeten leggen. We staan dus te springen om een vrijwilliger!

Mocht je financieel onderlegd zijn, maar de volledige functie niet op je kunnen of willen nemen, meld je dan ook aan. We kunnen bekijken of we een klein team kunnen samenstellen wat met elkaar de financiële huishouding van Jumpteam voor haar rekening neemt.

Communicatie – bestuurslid & leden voor de communicatie commissie
Voor communicatie zouden we het ook prettig vinden als er zich nog wat mensen aanmelden, voor de bestuursrol, maar ook zeker voor de communicatie commissie.

Dus, mocht je een achtergrond in communicatie hebben, en doe je graag wat voor je club, meld je dan ook aan.

Met een select groepje kunnen we veel werk verzetten!

Openstaande vacatures

Voor de volledigheid, er zijn vacatures voor de volgende rollen:

·      Secretaris; herkiesbaar huidige bestuurslid: Claske

·      Voorzitter

·      Penningmeester

·      Veiligheid/Boot

·      Evenementen/wedstrijden

·      Jeugd

·      Communicatie

Stuur je reactie naar:

secretaris[at]jumpteam[dot]nl

P.s. Tip voor je voorbereiding; kijk nog even naar de notulen van de laatste ALV (op de site achter de login), deze tak van de strategiebrainstorm mindmap en de discussie over de verEENiging.

X