Stapsgewijs indexeren contributie 2023 vanwege inflatie

Jumpteam wordt ook geconfronteerd met de stijgende kosten van personeel en helemaal van energie en materialen voor het onderhoud van onze accommodatie. De inkoopkosten voor de horeca zijn al deels doorgerekend in iets hogere consumptieprijzen in onze kantine. Dankzij de duurzaamheidscommissie is er geïnvesteerd in zonnepanelen en nemen wij alle mogelijke maatregelen om vooral onze gasconsumptie te reduceren. Maar de structurele inflatie (CPI)* maakt dat wij genoodzaakt zijn om onze ledencontributie te verhogen in de komende jaren.

Door de contributieverhoging zorgen we ervoor dat we niet interen op de financiële reserves van Jumpteam en dat we het noodzakelijke onderhoud kunnen blijven doorvoeren aan onze accommodatie. Om het voor onze leden financieel haalbaar te houden en omdat we niet gelijk willen verhogen met de CPI van 10%, willen wij het in twee stappen doen: een verhoging van 5% voor de contributie 2023 en nog eens 5% voor de contributie 2024.

In de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering zullen wij het ook formeel aan de leden voorleggen.

De contributie is dus door het bestuur voor 2023 als volgt bepaald (ong. +5% t.o.v. 2022):

Regulier lidmaatschap: €100,-Jeugd lidmaatschap: €52,-Gezinslidmaatschap: €205,-

*: zie CBS inflatie cijfers (CPI): https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-economie/prijzen/inflatie#:~:text=Hoe%20hoog%20is%20de%20inflatie,duurder%20dan%20een%20jaar%20eerder.

X