Stukken ALV vrijdag a.s. beschikbaar!

Vrijdag 25 mei a.s. om 20.00 uur heeft in de Jumpteam kantine de ALV plaats. Alle leden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Er is achter de schermen hard gewerkt aan de financiële stukken. De begroting 2018 kan via

https://drive.google.com/open?id=1hakiRzfUh912myeSTUdm-YdAQsKhOPlN

worden geraadpleegd. De jaarrekening 2017 (balans en verliesrekening) via de volgende link:

https://drive.google.com/open?id=10F5UzKkFR2G3JM5_y6lHSbqHs-vnhMUT

Via de volgende link kun je het verneuwde locker-reglement doornemen. Deze willen we ook tijdens de ALV laten keuren. https://drive.google.com/open?id=10Ljv7j5F_f9_WaWD4IYkLWUoPsDJePI-

De agenda is als volgt:

1. Vaststellen agenda
2. Verslag vorige ALV (27-10-2017)
3. Mededeling bestuur/ Ingekomen stukken
4. Benoeming bestuurslid
5. Evenementen
6. Accommodatie
7. Kantine
8. Financiën
9. Rondvraag / Wvttk

We hopen jullie vrijdag in grote getalen te zien!

X