Uitkomst ALV met betrekking tot het Personeelsbeleid

Vrijdag 2 november hebben we de online stemming resultaten bekend gemaakt met betrekking tot het personeelsbeleid. Het bestuur heeft de uitslag van de stemming overgenomen, en de ALV heeft deze geaccepteerd en hiervoor gekozen. De volgende punten zijn tijdens de ALV bekrachtigd:

,

– Er komen geen vaste contracten voor het kantine personeel;
– De kantine exploitatie blijft budget neutraal, althans het bestuur mag maximaal een negatieve kantine exploitatie realiseren van E 8000,-.
– Er komt dit jaar geen verhoging van de contributie prijzen of kantine prijzen.

Met deze condities rekening houdend, blijft het bestuur op zoek gaan naar een structurele oplossing voor een sociaal personeelsbeleid. Dat is een plan zonder inzet van de WW. Er zit nieuwe wetgeving in de pijplijn met betrekking tot arbeidscontracten voor seizoensarbeid.

Graag willen we deze mogelijkheden afwachten, want we zien hier een goede structurele oplossing, die goed voor Jumpteam zou kunnen gaan werken. Meer hierover op: https://selwyndonia.nl/2018/11/de-belangrijkste-veranderingen-in-het-arb…

Deze uitkomst is besproken met het personeel. Wij zijn hen enorm dankbaar voor hun inzet en we blijven hen helpen daar waar het nodig is. Erik en Charmaine mogen dus een half jaar plus 1 dag niet bij Jumpteam werken. Wel kunnen beiden ten alle tijden bij Jumpteam langskomen voor de gezelligheid, maar verwacht niet dat ze een pannenkoek of iets anders voor jullie gaan bereiden. Biedt ze liever een kop koffie aan 😉

Uitslag online stemming:
Wij danken alle leden die de online stemming hebben ingevuld, en e-mails hebben gestuurd met waardevolle input. We zijn heel tevreden dat 436 leden een stem hebben uitgebracht.

X