Uitnodiging ALV 2 november

Graag nodigt het bestuur haar leden uit voor de ALV op vrijdag 2 november a.s. om 20:00 bij ons in de Jumpteam kantine. Het is een belangrijke ALV, want er zal besloten worden over de uitslag van de online stemming m.b.t. het te voeren personeelsbeleid en de mogelijke grote impact daarvan op de prijzen van Jumpteam lidmaatschap.

De ‘experimenteer’ fase van 2 jaar is momenteel voorbij. Om zoveel leden bij de kantine exploitatie te betrekken is er ook een informatieavond op vrijdag 19 oktober vanaf 20.00 uur. Daarbij zullen alle vragen beantwoord worden rondom personeelsbeleid en eventuele financiële risico’s die de vereniging zal moeten dragen bij de ene of, de andere optie. Vervolgens wordt elk 18+ lid gevraagd, via een online stemformulier, een keuze te maken, met bijbehorende contributie verhoging, naar een kantine exploitatie type (wel of geen personeel in vaste dienst).

Het volgende bijzondere agendapunt tijdens volgende ALV is het invoeren van een Huishoudelijk Reglement (HR). Sinds de oprichting van Jumpteam Scheveningen in 1982 heeft de vereniging geen HR. Een HR – niet te verwarren met huisregels – is een set regels die de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende bestuursleden en commissies verduidelijken.

Leden (en het publiek) krijgen meer inzicht in het functioneren van Jumpteam. Het voordeel van een HR is dat je het kan laten aanpassen met goedkeuring van een ALV zonder de statuten te wijzigen. Een concept reglement treffen jullie aan in de link. Het concept wordt definitief na goedkeuring tijdens de ALV.

Dankzij ons ‘professionele’ boekhoudsysteem zullen wij ook in staat zijn om voorlopige financiële resultaten 2018 te presenteren.

De voorlopige agenda is als volgt:
1. Toelichting voorlopige financiële resultaten 2018
2. Toelichting kantine exploitatie
3. Personeelsbeleid
4. Accommodatie
5. Huishoudelijk regelement

Link concept huishoudelijk regelement: https://drive.google.com/open?id=122gv7HSEx-uvR2WosDuRGSf5pmv3BxmM

Link naar de notulen van de ALV van 25 mei 2018: https://drive.google.com/open?id=12VF0QjjA4fVGultyHAOGZ4U5hohkMN66

We hopen jullie in grote getalen te zien!

Met sportieve groet,
Het Jumpteam bestuur

X