Update nieuwe accommodatie & plannen Gemeente noordelijk havenhoofd

Door Martijn de Geus op do, 06/03/2014 – 19:30

Update nieuwe accommodatie & plannen Gemeente noordelijk havenhoofd

Zoals bekend is de subsidietoekenning voor onze nieuwe accommodatie definitief en zijn inmiddels ook alle eisen en voorwaarden die aan het gebouw gesteld worden duidelijk. Dit betekent dat (met in achtneming van de vergunningstermijnen en het verbod om te bouwen op het strand gedurende het zomerseizoen) de planning voor het starten met de bouw van onze nieuwe jaarrondaccommodatie oktober 2014 zal zijn. 

 

Bij een bijeenkomst van de Gemeente deze week over de plannen ten aanzien van het noordelijk havenhoofd werd duidelijk dat de Gemeente de intentie heeft om hier eind van dit jaar mee te beginnen. Bijgaand een schets van de uiteindelijke situatie. Meest in het oog springend is de hoteltoren op de kop (hoogte 45m). Wij zullen hier als JumpTeam (zoals we het nu inschatten obv de lokatie/afstand van de toren tot het surfgebied) geen hinder van gaan ondervinden.

X