VACATURE: Accomodatiemanager Jumpteam

De nieuwe JTS-accommodatie heeft doorlopend onderhoud en aandacht nodig om op peil te blijven. Het is moeilijk om dit voldoende adequaat en consistent te organiseren uitsluitend dmv. vrijwilligerswerk, zowel qua aansturing  (vanuit bestuur en/of Acco-commissie) als qua uitvoering (vanuit vrijwilligers-pool en/of Acco-commissie).

Daarom wordt een dagelijks beheerder / accommodatie-manager (>beheerder) aangesteld, wiens taak het is om het doorlopend proces van dagelijks (kleinschalig) beheer en onderhoud te ondersteunen en faciliteren, door:  het identificeren, signaleren, uitvoeren, organiseren, aansturen, controleren, overleggen van (beperkte) beheers- en onderhoudstaken, zoals verder toegelicht. Zie hoofdstuk “beheer accommodatie |B”

Naast het beheer van de gebouwen van de accommodatie wordt de accommodatie manager ook belast met het beheer van de kantine diensten van de vereniging.

Deadline: 20 september 2020

X