Vacature penningmeester

Onze huidige penningmeester, Gert-Jan, heeft de laatste jaren veel tijd gestoken om onze de financiële organisatie te professionaliseren. Dat is gelukt. Nadat hij deze taak heeft volbracht, vind hij het tijd dat iemand anders dit over gaat nemen. Vandaar dat de vacature penningmeester beschikbaar is gekomen. Als je affiniteit en ervaring hebt met financiën en je wilt een substantiële bijdrage aan Jumpteam leveren, dan doen wij een beroep aan jou, om op deze vacature te reageren.

De functie
• De penningmeester is lid van het bestuur en verantwoordelijk voor het financieel-administratief beleid van de vereniging.
• Bestuursvergaderingen vinden (behoudens uitzonderingen) één keer per maand plaats, doorgaans de laatste donderdagavond van de maand.
• Indicatie tijdsbeslag: gemiddeld ca. 3 uur per week.

Taken/verantwoordelijkheden
• Verzendt, in samenwerking met de Ledenadministratie, de contributie- en lockernota’s.
• Verzorgt, in samenwerking met de Ledenadministratie, de incasso’s.
• Verzorgt en/of is verantwoordelijk voor de betalingen.
• Is verantwoordelijk voor het liquiditeitsbeheer.
• Is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de kantine.
• Verzorgt de boekhouding van de vereniging (inclusief de kantine).
• Stelt jaarrekening en financieel jaarverslag op voor vaststelling door het bestuur.
• Legt de door het bestuur vastgestelde jaarrekening en het financieel jaarverslag, ter beoordeling, voor aan de Kascontrole-commissie.
• Legt de jaarrekening en het financieel jaarverslag ter goedkeuring voor aan de Algemene Leden Vergadering (ALV).
• Stelt de jaarbegroting op voor vaststelling door het bestuur en de ALV.
• is verantwoordelijk voor de verzekeringen.

Externe contacten
• Heeft contacten met banken, verzekeraars, subsidieverleners.
• Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten, in voorkomende gevallen.

Overige opmerkingen
• De huidige penningmeester zal, in overleg met de nieuwe penningmeester, een gedegen inwerk- en overdrachtsperiode overeenkomen.
• Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk
• Reageren voor 1 juli 2018. Interesse? Stuur een email naar: bestuur[at]jumpteam[dot]nl

X