VerEENiging of verzameling los zand. Deel 3: Hoe gaan we met elkaar om?

In vervolg op deel 1 en 2 en naar aanleiding van de ledenraadpleging (erg positief) en de laatste ALV (goed maar met negatieve elementen) wil ik je graag de de vraag stellen; Hoe willen we met elkaar omgaan? Een vriendenclub die wat voor elkaar over heeft? Begrip tonen dat niet alles perfect geregeld is om vervolgens positief kritische feedback te leveren? Proberen zelf ook steentje bij te dragen? Een idee leveren? Meedoen met een brainstorm? Lid worden van het bestuur, een commissie? Het ‘zien’ dat iedereen vanuit een positieve grondhouding zijn/haar best doet? Of te pas en onpas verantwoording eisen? Optimaal gefaciliteerd willen worden (5 sterren service) voor een paar tientjes per jaar? Klagen over wat allemaal niet klopt? Respectloos communiceren? Het bestuur, commissies en andere vrijwilligers zien als aparte ‘service entiteiten’ die alles goed moeten regelen en op fouten moeten worden ‘aangepakt’? 

Samen zijn we Jumpteam

Dit is inmiddels deel 3 in een serie. Kijk hier voor deel 1 (28/06/2011) en hier voor deel 2 (20/09/2014). In deel 1 was de rode draad dat: “de vereniging dus geen instantie is die per definitie buiten jezelf kan worden aangesproken om zaken voor jou als lid te regelen”. Ofwel dat wij samen de verEENiging zijn. Deel 1 was ook een oproep om na te denken over hoe we met elkaar willen omgaan. Zie ook het filmpje onderaan de oproep. Ik deel 1 vertelde ik over de positieve trend om met elkaar, vanuit een positieve grondhouding, de dialoog aan te willen gaan over alles wat belangrijk voor ons is als groep. Daar is ruim gehoor aan gegeven gezien o.a. de persoonlijke reacties en de mindmap brainstormsessies die hebben plaatsgevonden in dat jaar. De laatste tijd vraag ik me af of die dialoog niet in gevaar komt. Vandaag deel 3.

Onze toekomst veiligstellen

In deel 2 heb ik jullie gevraagd hoe we de toekomst zagen nadat het gebouw op het strand stond. Hoe we een verEENiging kunnen worden. Hoe we kijken naar jeugd, leden aantallen, financiële aspecten, ons ‘buurthuis’ en wat onze kernwaarden zijn.

Super accommodatie en nu verder met de positieve flow?

Na alle (krachts)inspanningen om het gebouw te realiseren is een relatief kleine groep nu bezig met die toekomst (vragen). Er komt een positieve flow op gang. Er zijn veel nieuwe mensen die zich hebben aangemeld om wat te doen. Er zijn mensen die willen helpen met communicatie (wat zeer welkom en erg noodzakelijk is). Er zijn aanmeldingen om te helpen met de jeugd, financiën, kantine en meer. Er is een brainstorm met ruim 50 mensen geweest vorig jaar om de lijnen uit te gaan en zetten en inmiddels een groep van 10 mensen die de uitkomsten in een strategisch plan gaan zetten en zo spelen er nog meer positieve zaken. Hoe gaan we die flow op gang houden en uitbreiden?

Er is immers ook een negatieve flow op gang gekomen…

Er zijn leden die het niet goed vinden gaan en dit op een onaangename en zelfs respectloze manier laten blijken. Er wordt geklaagd vanuit een negatieve grondhouding. Het bestuur is er om alle leden te vertegenwoordigen, echter wordt door sommigen gezien als een aparte orgaan “die het gewoon goed moet regelen voor ons”. Individuele bestuursleden worden hard afgerekend op het hebben van een andere mening of het niet reageren binnen de tijd die een lid daarvoor stelt of als er een ‘fout’ is geconstateerd (en er is natuurlijk altijd wel iets niet in orde). Dit werkt ‘hullie-zullie gedrag’ in de hand. Niet meer ‘wij samen’. Geen marge voor fouten. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Vooral omdat dit niet vanuit een positieve grondhouding lijkt te komen. 

Ondermijnen van onze club

Zo ontstaan er bewegingen die het fundament van de verEENiging kunnen ondermijnen. Er wordt geen moeite gedaan om in te leven, de feiten te achterhalen en om de dialoog aan te gaan. Er worden aanhangers verzameld. Vervelende en kwetsende opmerkingen gemaakt. Een soort sfeer van; mensen die het niet goed doen moeten weg. Gelijk het vertrouwen opzeggen, daar waar eigenlijk een positieve insteek en dialoog op gang zou moeten komen. Een bestuur van vrijwilligers kan het nooit allemaal net zo goed doen als in een professioneel bedrijf en omdat je dat weet bespreek je dat op een fatsoenlijke manier. Zou je mogen verwachten? Echter van meerdere kanten bereiken mij en andere leden van het bestuur en commissies, signalen die deze negatieve flow bevestigen. 

Wat ga jij daar aan doen?

Herken je dit? Laat je dit fenomeen gebeuren? Ga je meepraten en waaien of vraag je door naar de argumenten en feiten. Pas je hoor en wederhoor toe? Stimuleer je ook anderen dat te doen? Geef je aan dat we dit als groep niet willen? Dat je wilt dat iedereen graag naar de club komt? Hoe kijk jij er tegen aan? Hoe ga jij daar mee om?

Hoe willen we dan precies met elkaar omgaan? 

Hoe leggen we een fundament voor de toekomst? Kortom, wat willen we dan dat onze (ongesproken) gedragsregels worden? Hier vast een voorzet. Het is normaal, in een verband van vrijwilligers, dat niet alles loopt zoals we zouden willen (dan hebben we o.a. meer vrijwilligers nodig). Echter wijs je hier op vanuit een houding van respect, inlevingsvermogen en goede wil of niet? Het is zeer waardevol om aan te geven waar het niet goed gaat maar biedt dan ook een oplossing of anderszins je hulp aan. Geef de ruimte. Respecteer de (duizenden uren van de) vrijwilligers. Ga geen Kongsi smeden om een vrijwilliger of een groep af te fakkelen. Ga het gesprek aan. Kom naar een brainstorm, een ALV, stuur een mail of kom langs op de relevante commissie- of bestuursvergadering. Hou het kort en bondig en baseer je op de feiten en argumenten. Dan is het voor het bestuur, commissies en andere vrijwilligers ook haalbaar om in één gesprek of één à twee mails te antwoorden of er samen uit te komen. Wees zuinig op je vrijwilligers en (daarmee) onze sfeer zodat er meer leden wat willen gaan doen en iedereen met plezier naar de club komt en blijft komen. Dat is in mijn ogen het fundament van een verEENiging. Ik hoop dat we de positieve flow van de laatste tijd met elkaar kunnen vasthouden en samen goed letten op ongewenst gedrag. Ik hoop dat je meedoet.

Graag je reactie!

Dit is ‘mijn’ deel 3 (op persoonlijke titel) maar elk lid van het bestuur heeft me laten weten dat de negatieve flow veel energie en ‘vrijwilligers plezier’ kost  en eenieder graag de dialoog aangaat met ieder lid die dat vanuit een positieve grondhouding graag wil. Bijvoorbeeld op de eerstkomende ALV, een ingezonden stuk of anders organiseren we daar speciaal een bijeenkomst voor. Het werkt alleen als we dit samen doen. Laat je voorkeur , idee, reactie weten. Dan kan als comment onder deze post of via een email aan bestuur[at]jumpteam[dot]nl en/of voorzitter[at]jumpteam[dot]nl. Vast bedankt!

X