VerEENiging: ….wat jij wil !!

VerEENiging: ….wat jij wil !!

Niet iedereen hoorde mijn speech vlak voor de Kraaijen opkwamen. Dat was een enorme teleurstelling na weken sleutelen en het maken van een spiekbrief mindmap ;-). Verschillende leden kwamen gelukkig achteraf naar me toe en vertelde dat ze wel wat steekwoorden hadden opgevangen (statuten, bier, samen, bier, gratis, bier, open en bier) maar de speech niet helemaal konden volgen (bier..?). Ze wilden graag weten wat ik nu precies had gezegd (en wilde zeggen).

Vandaar deze samenvatting. Mijn belangrijkste doel was om een aantal mensen extra te bedanken en tegelijkertijd op te roepen tot meer ‘verEENigings gedrag’ :-)! Niet alleen staat de accommodatie, zijn we dankzij de Kraaijen en onze huis DJ’s Willem en Joost uit ons bol gegaan maar hebben we ook een team aan het werk gezien (voor en tijdens het feest) wat alles tot in de puntjes voor ons had verzorgd. Bij dat team (laten we zeggen ‘team Jump’) en de aanleiding wilde ik nog even stil staan op de avond zelf omdat ik geloof dat samen de handen uit de mouwen blijven steken komende tijd heel belangrijk gaat worden voor de sfeer en cultuur die we gaan opbouwen. Hoe meer leden gaan aanhaken hoe gaver het op onze club gaat worden!

Groei van ‘team Jump’….
We zijn in 2011 begonnen met het intensiveren van het traject om tot een eigen accommodatie te komen. Een eigen clubhuis. Jaarrond! Een plek om onze passie voor wind, water en golven te delen. Dit was nooit mogelijk geweest als we niet samen de handen uit de mouwen hadden gestoken. Vandaar ook het opstarten van de discussie over; zijn we een verEENiging of verzameling los zand (in juni 2011 deel 1 en in 2014 deel 2).

Veel reacties kwamen er niet op de twee blogposts. Om meer mensen te betrekken (in 2011 waren we nog niet gewend aan blogposts op onze site 😉 zijn we eind 2011 bij elkaar gekomen om, gefaciliteerd door de mindmappers van World of Minds, te brainstormen over o.a. identiteit, samenwerking en onze plek op het strand.

Hier kwamen gelukkig aardig wat leden op af. Tijdens deze sessies in december 2011 hebben we steekwoorden op geschreven als:

Hierdoor maakten we een flinke sprong voorwaarts. Tegelijkertijd werd het ‘team Jump’ ook duidelijk dat het niet eenvoudig zou gaan worden. Op verschillende fronten gingen we het gesprek aan met de gemeente en gingen we bekijken hoe we e.e.a. konden gaan financieren (33% of 66% subsidie). Dit bleek verre van eenvoudig en om een lang verhaal kort te maken; we gingen van afdeling naar afdeling en we kwamen er na veel gesprekken en meetings achter dat dit ook voor de gemeente onontgonnen terrein was (inclusief een echte Catch22 in de vorm van het pas mogen indienen van de subsidieaanvraag als bepaalde zaken in orde waren maar die konden pas in orde worden gemaakt als we de aanvraag hadden ingediend). Dankzij een beperkt aantal sleutelfiguren binnen de gemeente konden we de impasse doorbreken. De grote doorbraak was een ontmoeting op het stadhuis met alle relevante ambtenaren in één ruimte om met ons tot praktische en duidelijke afspraken te komen. Daarna ging het lopen.

2013; wat jij wil?
Ondertussen hadden we een enquête onder de leden uitgezet en daar kwamen zeer interessante antwoorden naar voren én draagvlak om verder te gaan. Enerzijds antwoorden over groepjesvorming, het (te) individualistische karakter en te weinig openstaan en anderzijds (veel meer) antwoorden over de prettige sfeer, je welkom voelen, de opslag, een hapje en drankje, veiligheid, het delen van de passie etc. Één respondent vatte het mooi samen met als antwoord op de vraag: “Waarom ben je lid?”:
omdat ik het fantastisch vindt om m’n hobby te beoefenen met mensen die dezelfde passie delen, maar qua achtergrond ook zeer verschillend zijn, dit maakt JTS voor mij een fantastische mengelmoes van verschillende mensen die de sfeer maken, ook als het niet waait. Waardoor ik ook bij JTS kom als het niet waait.

Ook viel me op dat de betrokkenheid groot was (109 van de 124 respondenten).

Kan/moet dit nog verder omhoog?
Van ‘Enigszins’ naar ‘Zeer’?
Zeg t maar. Wat jij wil…
Dat is de hamvraag. Wat wil je eigenlijk precies?
(Hoe) wil je helpen? Herinner je deze uitkomst op vraag 54?:
Hoe zou je de club meer jouw club maken?

Wat doe jij?
WIl je het fundament onder de verEENiging leggen en ‘team Jump’ komen versterken?
Misschien brengt de ‘Wordle’ hierboven je op een idee? Zet het op facebook of kom langs en zet je naam op de lijst (achter de bar) met hoe en wat je wil doen of begin gewoon een initiatief met andere leden. Mail bestuur[at]jumpteam[dot]nl met als je budget nodig hebt.

Dank aan team Jump
Team Jump is gegroeid en heeft waanzinnig veel voor elkaar gekregen voor ons allemaal. Daarom wil ik namens ons allen deze leden bedanken! Ik hoop dat de uitkomsten van al dit werk nog vele anderen zal inspireren om met nieuwe ideeën te komen en/of om de handen uit de mouwen gaan steken. Het zijn nu al te veel leden om allemaal te noemen.
And special thanks to…
Een aantal leden hebben echter wel uitzonderlijk veel gedaan over een langere periode (en lijken niet van ophouden te weten 😉 dus die willen we graag extra bedanken: Els, Arno, Jelger, Arie, Patrick, Ard, Erik W., Cees van O., Klaas, Jeroen, Fedor, Vincent, Rolf T., Olaf, Claske, Carlien, Theo, Ellen, Paul, Cees, Bruno, Eef, Sjaak, Marieke, Bram, Rolf van der V., John, Casper,

Zie je snel op het water of aan de bar!

Jerre.
PS Mocht ik iemand over het hoofd hebben gezien die ook speciaal genoemd zou moeten worden zet je die dan even in de comments hieronder (ev. met reden)?

X