Accomodatie

Sinds 2015 hebben wij een accommodatie die 12 maanden per jaar op het strand mag blijven staan. Dit is de fysieke basis van onze vereniging die ons alle faciliteiten biedt die we nodig hebben voor het uitoefenen van onze sport. We willen onze mooie plek aan zee zo goed mogelijk onderhouden en benutten, en ervoor blijven zorgen dat de juiste faciliteiten veilig worden aangeboden. De accommodatie bestaat uit: kantine, douches, kleedkamers, terras, locker ruimtes, en reddingsboot schuur. Onze accommodatie is verzekerd tegen inbraak en brand. De spullen in de lockers zijn niet door Jumpteam verzekerd, dat moet je zelf doen.

Wij hebben een lange termijn onderhoudsplan. Onze accommodatie moet 25 jaar op het strand kunnen blijven staan. In 2040 gaan we de accommodatie wellicht vernieuwen. Hier sparen we jaarlijks voor.

We proberen bij Jumpteam een duurzaam beleid te voeren, dat past binnen de cultuur van onze vereniging. We hebben een specifieke duurzaamheidscommissie met als taak Jumpteam nog duurzamer te maken. Wil jij hier ook aan bijdragen? contact duurzaamheid@jumpteam.nl

Bij de accommodatie commissie kun je helpen door:

Veel klussen worden aangeboden in de Jumpteam klussen whatsapp groep. Dit link daarvan kun je bij het secretariaat aanvragen: secretaris@jumpteam.nl

X