Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering (ALV) is het belangrijkste evenement en orgaan van Jumpteam, bestuurlijk gezien. De leden bepalen wat er moet gebeuren, en het bestuur voert dat uit.

We organiseren 1 a 2 keer per jaar een ALV. Alleen tijdens een ALV mogen er grote lijnen, grote beslissingen, en keuzes over grote budgetten worden gemaakt. Tijdens een ALV kunnen er stemmingen worden gehouden, de keuze met de meeste stemmen wordt geselecteerd. Er worden altijd notulen gemaakt van een ALV die bij de secretaris opgevraagd kunnen worden.

Standaard zaken die tijdens een ALV worden behandeld:

Minimaal 2 weken voor de ALV worden de agenda en de desbetreffende documenten beschikbaar gesteld aan de leden, dit gebeurt via een e-mail.


Fotocredit: Maarten Toner

X