Kascontrole

De kascontrole commissie bestaat uit Eva Vis, Sander de Does en Kieran Nicoll-Morris. Deze commissie beoordeelt of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van de vereniging en adviseert de leden over het geven van decharge over het afgelopen jaar. Ook kan de kascontrole commissie de penningmeester en de leden aandachtspunten meegevend op financieel gebied.

Meer weten of wil je deze commissie ondersteunen? 

Mail naar kascontrole@jumpteam.nl

X