Wind- en kitesurfregels

Samen veilig op het water: ken de regels!

Net als op straat zijn er ook op het water vaarregels. Maar, waar we op straat spreken van voorrangsregels, spreken we op het water van uitwijkregels: je moet er namelijk altijd alles aan doen om een aanvaring te voorkomen.

Regels voor wind- en kitesurfers bij Jumpteam

 • Start ten noorden (rechts) van de strekdam voor de club (golfbreker 42)
 • Bij het oppompen van je kite en het uitlopen van je lijnen, laat altijd een doorgang op het strand voor onze reddingsboot
 • Bij wind uit het noorden, loop verder naar het noorden richting monument ‘de Naald’ om te voorkomen dat je op de golfbreker 42 en in de golfsurf zone terecht komt
 • Blijf uit het golfsurfgebied, blijf rechts van golfbreker.
 • Vaar nooit in de vaargeul, niet verder dan de denkbeeldig lijn ‘Noordelijk havenhoofd – West KNS boei’

 

Algemene vaarregels wind- en kitesurfen

Om de basis vaarregels te kunnen begrijpen, moeten wij eerst een aantal begrippen weten. Deze begrippen zouden bij elke watersporter op zee bekend moeten zijn.

Begrippenlijst:

 • Tegengestelde koers: twee vaartuigen komen elkaar tegemoet.
 • Kruisende koers: twee vaartuigen hebben een koers, die elkaar kruisen (aanvaringsgevaar)
 • Loefzijde: de zijde van het vaartuig die naar de wind toe wijst, bovenwindse zijde
 • Lijzijde: de zijde van het vaartuig die van de wind af wijst, benedenwindse zijde (zie de graphic hieronder)
 • Over bakboord varen: je vaart over bakboord wanneer je kite aan bakboord hangt (links ten opzichte van je vaarrichting, niet links ten opzichte van je schouders!).
 • Over stuurboord varen: je vaart over stuurboord wanneer je kite aan stuurboord hangt (rechts ten opzichte van je vaarrichting, niet rechts ten opzichte van je schouders!). Zie de graphic hieronder.

Bakboord 

               Stuurboord 

         Lij

             Loef

Hieronder staan de belangrijkste uitwijkregels zoals ze ook internationaal worden aangeven door Worldsailing (WS), International Kiteboarding Association (IKA) en Global Kiteboarding Association (GKA)

Deze tabel is het beste te bekijken op een desktop.

Situatie schets
Uitwijkregel
Situatie – wie doet wat
Goed zeemanschap
Je moet er altijd alles aan doen om een aanvaring te voorkomen. Ook moet je andere mensen op het water in geval van nood helpen en zorgen dat je ze niet opzettelijk in de moeilijkheden brengt. Dit heet ‘goed zeemanschap’.
Starten en landen van de kite
Op het strand mag je tijdens het starten of landen van je kite nooit andere personen in gevaar brengen. Voor dat je je kite start of landt, kijk je rondom of het veilig is om te starten of landen.
Inkomend wijkt voor uitgaand
Een kitesurfer loopt met zijn kite in de lucht van het strand het water in, om te starten. Tegelijk wil een andere kitesurfer het water uit. Doordat het op het strand gevaarlijker is om met een kite in de lucht te zijn dan al varend op het water, moet de inkomende kitesurfer ruimte geven door uit te wijken. Als dat niet voldoende is, moet de inkomend kitesurfer omkeren en nog een rakje varen, zodat de ander veilig kan starten.
Bovenwindse kite hoog – benedenwindse kite laag
Twee kitesurfers naderen elkaar, maar hun koersen kruisen elkaar niet. Geen van beide kitesurfers hoeft uit te wijken, alleen de bovenwindse kitesurfer vliegt zijn kite hoger (>45 graden) en de benedenwindse kitesurfer vliegt zijn kite lager (<30 graden) om elkaar de ruimte te geven te passeren. Probeer om niet je kite zodanig hoog of laag te vliegen dat je snelheid of je koers veranderd.
Snel wijkt voor traag
Als een kitesurfer sneller vaart dan zijn voorligger, dan moet hij uitwijken voor de tragere wind/kitesurfer.
Loef wijkt voor lij (bovenwinds wijkt voor benedenwinds)
Twee kitesurfers varen in dezelfde richting en hun koersen kruisen elkaar. De kitesurfer aan loef (bovenwinds) moet wijken voor de kitesurfer aan lij (benedenwinds).
Over stuurboord varen wijkt voor over bakboord varen
Twee kitesurfers varen op tegengestelde koers. De kitesurfer met zijn kite over stuurboord wijkt uit voor de kitesurfer met zijn kite over bakboord door zijn koers en/of snelheid te veranderen, meestal door af te vallen (van de wind af draaien) en aan lij de over bakboord varende kitesurfer te passeren.
Gelegenheid geven om uit te wijken.
Bij alle regels hierboven, wanneer een kitesurfer verplicht is om uit te wijken, dan moet de kitesurfer met voorrang hem/haar de gelegenheid geven om vrij te blijven. Dat doe je door bijvoorbeeld je koers/vaarrichting vast te houden en je kite hoger of lager te vliegen afhankelijk of je bovenwinds of benedenwinds wil passeren.
Eerst rondom kijken, dan springen of transities
Als je springt, mag je geen gevaar vormen voor andere watersporters. Wanneer je een sprong voorbereidt, kijk goed rondom en houdt voldoende vrije ruimte om je heen, meestal één maal je kitelijnen lengte (ong. 30m) aan loef en twee maal je kitelijnen lengte aan lij (ong. 50m). Dit geldt ook bij het voorbereiden van manoeuvres/transities zoals gijpen en overstag gaan, waarbij je koers sterk en plotseling verandert.
Geef beginners de ruimte
Wanneer een kitesurfer zijn board verliest en aan het ‘bodydraggen’ is, geef je hem/haar de ruimte door uit te wijken.
Respecteer andere watersporters
Kitesurfers wijken altijd uit voor andere watersporters op het water. Waarom? Andere watersporters kunnen het gedrag van kitesurfers niet anticiperen en kennen niet de daarbij behorende gevaren.

Kitesurfen in de branding

Naast de uitwijkregels zoals aangegeven door Worldsailing en IKA, zijn er specifieke kitesurfregels die bepalen wanneer je moet uitwijken voor een andere kitesurfer in de branding (surf zone). De branding is het gebied op het water waar de golven bij het naderen van de kust, breken. Deze regels prevaleren boven de vaarregels in geval van een conflict tussen de regels. (Bron: GKA)

Internationale kitesurf uitwijkregels bij het golfrijden (bron: GKA)

Situatie schets
Uitwijkregel
Situatie – wie doet wat
De uitvarende kitesurfer wijkt uit voor de golfrijdende kitesurfer (geldt niet voor windsurfers)
Wanneer je door de branding op snelheid uitvaart, dan moet je uitwijken voor een golfrijdende kitesurfer. Als je niet kan uitwijken door snelheid te verminderen of om de golfrijdende kite heen te varen, dan keer je om. Echter, als de uitgaande kitesurfer in de branding niet op (planerende) snelheid is, dan zal hij moeilijk wendbaar zijn om uit te kunnen wijken. Dan moet de golfrijdende kitesurfer uitwijken om een aanvaring te voorkomen. Zie ook regel ‘gelegenheid geven om uit te wijken’. Pas op! Bij het windsurfen geldt dat de inkomende windsurfer, ook tijdens het golfrijden, uitwijkt voor de uitgaande windsurfer (bron: PWA).
De kite/windsurfer die het eerst een golf pakt, heeft voorrang*
Wanneer twee wind/kitesurfers proberen een golf te pakken, heeft de kite/windsurfer die het eerst de golf pakt, voorrang. Meestal is dit degene die het verste buiten is of als eerst in de golf draait. De andere kite/windsurfer vaart weer uit of verlaat de golf door recht uit te varen.
Tegelijkertijd op de golf: de bovenwindse kite/windsurfer heeft voorrang*
Als twee wind/kitesurfers tegelijkertijd een golf pakken, heeft de bovenwindse kite/windsurfer voorrang. De benedenwindse kite/windsurfer moet uitwijken, meestal door de golf te verlaten.
* Een wind/kitesurfer heeft voorrang wanneer de andere wind/kitesurfer moet uitwijken.

Fotocredit: Robert-Losonsky

Infographic credit: Ruud Overwater

X