Wijzigingen Lidmaatschappen Jumpteam!

Tijdens de vorige ALV is besloten dat de contributie bij Jumpteam in 2021 omhoog gaat. De kosten voor komend jaar bedragen

  • € 90 voor een hoofdlidmaatschap (+ € 5,- deelname broodfonds); 
  • € 190 (+ € 5,- deelname broodfonds) voor een gezinslidmaatschap;
  • € 50 euro voor een jeugdlidmaatschap.

Indien jij je lidmaatschap wilt opzeggen of wijzigen, geef dat dan voor 15 november 2020 door aan: leden[at]jumpteam[dot]nl.

Verder zouden we de leden willen verzoeken van je kinderen elk jaar een nieuwe pasfoto aan te leveren. En, als je eigen ‘look’ erg veranderd is, ook graag van jezelf een nieuwe foto, zodat we het smoelenboek up-to-date kunnen houden.

Omdat we merken dat de verschillende lidmaatschapsvormen niet voor iedereen helemaal duidelijk zijn, hieronder een overzicht:

– Hoofdlidmaatschap: volwassenen vanaf 18 jaar
– Gezinslidmaatschap: maximaal 2 volwassenen + kinderen (0 t/m 11 jaar oud)
– Jeugdlidmaatschap: kinderen (12 t/m 17 jaar oud)

Ter verduidelijking:

– Voor kinderen is een lidmaatschapsvorm verplicht als ze meekomen naar Jumpteam.
– Kinderen t/m 11 jaar kunnen een jeugdlidmaatschap (als 1 ouder lid is) of als onderdeel van een gezinslidmaatschap worden ingeschreven.
– Voor kinderen van 12 t/m 17 jaar is een jeugdlidmaatschap verplicht.
– Vanaf 18 jaar is een hoofdlidmaatschap of gezinslidmaatschap verplicht. 

Indien de gezinssamenstelling bij een gezinslidmaatschap wijzigt (andere partner of nieuwe kinderen), geef dat dan ook aan de ledenadministratie door.

Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn mail ons gerust: leden[at]jumpteam[dot]nl!

Groeten van de ledenadministratie!

X