Boot commissie

De reddingsboot van Jumpteam is een belangrijk onderdeel om de veiligheid bij ons te waarborgen. Als er watersporters in de problemen zijn, dan zijn we in staat ze te redden. Dat is alleen mogelijk als de golven niet te hoog zijn, en er genoeg schippers bij Jumpteam aanwezig zijn.

Er komt wel het een en ander bij kijken om de reddingsboot in te zetten, het materiaal moet goed zijn, en de schipper en opstapper moeten getraind zijn. Al deze activiteiten worden ook afgestemd met onze veiligheidspartners, de KNRM en de veilheidsbrigade.

Voor veel leden is het leuk om de opstapper-cursus te volgen. Je mag dan meevaren en de reddingsboot onder begeleiding besturen. Eventueel kun je dan doorgroeien naar schipper.

De reddingsboot

Als we zien hoe de boot de laatste jaren wordt gebruikt, dan zijn we heel blij dat we een boot hebben. De boot wordt geregeld ingezet voor allerlei incidenten. Over een periode van 10 tot 20 jaar hebben we zoveel incidenten meegemaakt dat je eigenlijk wel mag zeggen dat we iemand zijn leven ermee hebben gered, of dat we meerdere ernstige verwondingen ermee hebben weten te voorkomen. Ook schade aan, of kwijtraken van materieel hebben we met de boot kunnen voorkomen.

Taken

  • Opstap-dagen organiseren
  • Onderhoud doen aan boot, tractor, trailer en reddings materialen
  • Bijhouden incidentenlog


Je kunt de boot commissie meehelpen door:

  • De tractor en reddingsboot te onderhouden
  • Opstap- en schipper-cursussen te volgen


Email: boot@jumpteam.nl

X