Bestuur & commissies

Jumpteam heeft een bestuur bestaande uit zeven leden. Naast het dagelijks bestuur, bestaand uit de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester zijn de portefeuillehouders Evenementen, Accommodatie en Kantine/ Personeelsadministratie actief. Het bestuur wordt op veel terreinen bijgestaan door commissies en vrijwilligers.

Beleid en beslissingen worden binnen Jumpteam door het bestuur uitgevoerd na raadplegen en goedkeuren van de Algemene Leden Vergadering (ALV). In het algemeen is het bestuur het deskundig en continu leidinggevend orgaan: het bestuurt de vereniging. De ALV is het orgaan dat bestaat uit leden, die de hoogste zeggenschap heeft. Het bestuur handelt dus in de geest van de meerderheid van de leden. Het bestuur tracht om twee keer per jaar een ALV te beleggen.

Alle taken en bevoegdheden van het bestuur en de verschillende commissies zijn beschreven in ons Huishoudelijk Reglement.

Jumpteam heeft daarnaast een aantal werknemers in dienst: accommodatie-manager Jeroen van Beuge en professioneel kantinepersoneel.

Foto: Penningmeester Raymond Perrenet

Er zijn binnen de vereniging vele commissies die je in de gelegenheid stellen om jouw steentje bij te dragen en andere leden te leren kennen. Daarnaast kun je voor jouw inspanningen locker uren verdienen, noodzakelijk om een locker te verkrijgen of te behouden.

Er zijn naast de meer gestructureerde commissie-werkzaamheden ook andere mogelijkheden om locker uren te verdienen. Zie de vrijwilligers-pagina.  Hieronder volgt een lijst met contactpersonen. Interesse? Neem gerust contact met ons op!  

Voorzitter Thierry Schmitter

Bestuur
Contactpersoon
E-mailadres
Bestuur algemeen
bestuur@jumpteam.nl
Voorzitter
Thierry Schmitter
voorzitter@jumpteam.nl
Vice-voorzitter
Silvain Compas
vicevoorzitter@jumpteam.nl
Penningmeester
Raymond Perrenet
penningmeester@jumpteam.nl
Secretaris
Laura Goense
secretaris@jumpteam.nl
Accommodatie
Gert van Breedam
accommodatie@jumpteam.nl
Evenementen
Edith Wassenaar
evenementen@jumpteam.nl
Kantine
Guido Pritz
kantine@jumpteam.nl
Commissies
Boot
Olivier Gonfalone, Florian Perrenet
boten@jumpteam.nl
Evenementen
Edith Wassenaar
evenementen@jumpteam.nl
Kantine
Guido Pritz
kantine@jumpteam.nl
Leden
Ellen Huisman
leden@jumpteam.nl
Lockers
Martijn Handels
lockers@jumpteam.nl
Waterman & jeugd
Jacco Bergsma
waterman@jumpteam.nl
SMILE (sociaal maatschappelijk)
Kim Schoen
smile@jumpteam.nl
Communicatie
Anouk Stofmeel
communicatie@jumpteam.nl
Kascontrole
Sander de Does, Kieran Nicholl-Morris
kascontrole@jumpteam.nl
Website
Martijn Schuurmans, Martijn de Geus
website@jumpteam.nl
Audio
Henk Kooiker
audio@jumpteam.nl
Sponsoring
Niels van Campen
sponsoring@jumpteam.nl
Gevonden spullen
Claske Boschma
gevondenspullen@jumpteam.nl
Vertrouwenscontactpersoon
Carlien de Mos
vcp@jumpteam.nl
Duurzaamheid
Eline Burger
duurzaamheid@jumpteam.nl
Veiligheid
veiligheid@jumpteam.nl
Introductie
Anne-Marie Wuster
introductie@jumpteam.nl
X