Jumpteam veiligheid

Veiligheid op het water en bij de vereniging is één van de belangrijkste speerpunten van Jumpteam.

Jumpteam levert een actieve bijdrage aan het vergroten van de veiligheid van onze leden, rekening houdend met bezoekende watersporters en strandgebruikers. In 2016 is door leden de identiteit van onze vereniging verwoord in een ‘pitch’. Hierin staat over veiligheid:

"Voor ons bij Jumpteam is veiligheid onlosmakelijk verbonden met de uitoefening van onze passie. Daarom letten we goed op elkaar en helpen we elkaar: op het water wanneer dat nodig is en op land met raad en daad om verantwoord bezig te zijn. We zijn ambassadeurs van onze sporten en maken mensen enthousiast en veiligheidbewust."

Veiligheid voor iedereen

Jumpteam kan onmogelijk de verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid en het welzijn van alle leden en bezoekers, die op vele verschillende tijdstippen in de week, onder verschillende weersomstandigheden, met hun materiaal hun brandingsport beoefenen.

Iedere brandingsporter is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, het veilig handelen op het strand en op zee. Brandingsporters mogen geen medesporters of badgasten in gevaar brengen.

Jumpteam ziet het als haar taak om veiligheidsrisico’s te onderkennen en een actieve rol te spelen bij het verminderen of wegnemen van deze risico’s. Jumpteam doet dat o.a. door het uitvoeren van incidentanalyses, het delen van kennis en ervaring en het geven van clinics en trainingen. Het is voor windsurfers, kitesurfers en kanoërs die lid zijn verplicht naam en telefoon nummer op board of kano te vermelden om onnodige zoekacties te vermijden. Jumpteam heeft daarvoor eigen ‘be traceable’ stickers ontworpen. Om de zichtbaarheid van onze leden op het water te vergroten hebben wij opvallend gekleurde clublycra’s voor windsurfers, kitesurfers en kanoërs. Zo hoopt Jumpteam een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ongelukken en elk lid bewust te maken van de risico’s op zee.

Reddingsmiddelen
Jumpteam bezit reddingsmiddelen zoals een reddingsboot en een paddleboard voor de veiligheid van onze leden. Wij organiseren trainingen om deze reddingsmiddelen veilig en adequaat te kunnen inzetten; schippers- en opstappers trainingen. Wij bieden ook trainingen voor reddings- en eerste hulp vaardigheden als onderdeel van de veiligheidsmissie.

X