Jumpteam reglementen

Huishoudelijk reglement en oprichtingsstatuten

Naast de oprichtingsstatuten beschikt Jumpteam over een huishoudelijk reglement (HR).  In de statuten staat alles wat altijd geldt, zoals rechten en plichten van de leden. Het HR is een aanvulling op de wet en de statuten. Het is niet verplicht maar helpt bij het besturen en organiseren van de vereniging. In het HR lees je onder meer over de taken en bevoegdheden van het bestuur en de commissies.

Huisregels

Onze huisregels moeten waarborgen dat allemaal fijn en veilig bij Jumpteam kunnen zijn. Er wordt van uitgegaan dat elk lid, jong of oud, de huisregels kent en naleeft. Bij klachten kan je het bestuur benaderen. Het bestuur kan ook sancties opleggen bij het niet naleven van de huisregels of ongewenst gedrag. Onze huisregels voorzien dan welke procedure gevolgd kan worden.

Locker reglement

Er zijn 229 lockers in de accommodatie en die zijn het hele jaar toegankelijk. Dus een locker is een schaars  goed. Hierdoor is een eerlijke en transparante verdeling van de lockers noodzakelijk. Wil je in aanmerking komen voor een locker, dan moet je vrijwilligerstaken voor de vereniging verrichten.

Vertrouwens-contactpersoon

Tot een goed sociaal beleid behoort ook een onafhankelijke en deskundige vertrouwenspersoon aan wie je in vertrouwen je verhaal kunt vertellen en die met je meedenkt over welke vervolgstappen te nemen. Jumpteam beschikt over een opgeleide vertrouwenscontactpersoon die volgens de richtlijnen van de NOC*NSF te werk gaat.

Schippers reglement

Dit schippers reglement dient als een onderlinge afspraak tussen de schippers en opstappers over de wijze van omgang met de reddingsboot binnen
Jumpteam Scheveningen. De reddingsbootbemanning bestaat uit vrijwilligers (leden) die na een interne selectie en opleiding, bevoegdheden en verplichtingen krijgen van de boot commissie – in samenspraak met het bestuur – om de reddingsboot te bemannen.

Privacy verklaring

Als vereniging ben je verplicht om betrokkenen te informeren over de manier waarop je omgaat met hun persoonsgegevens, bijvoorbeeld door middel van een privacy verklaring. De informatieplicht geldt in principe voor alle verwerkingen binnen de vereniging die zijn vastgelegd in het verwerkingsregister van de vereniging.
X