Algemene Leden Vergadering (ALV)

Alle leden worden uitgenodigd voor de ALV op donderdag 6 juni a.s. om 20:00 in de Jumpteam kantine. 

De agenda is als volgt:

1. Vaststellen agenda
2. Verslag vorige ALV (2-11-2018)
3. Mededeling bestuur/ Ingekomen stukken
4. Benoeming bestuurslid
5. Financiën (jaarcijfers 2018 en begroting 2019)
6. Rondvraag / Wvttk

Links naar documenten:

1.       begroting 2019: https://drive.google.com/open?id=1862DQcoU7PDx6X09fOG8a2EnZcDDnslC

2.       jaarcijfers 2018: https://drive.google.com/open?id=186Sj57GzZkFTVtpby1ehBt5OW762vUlv

3.       notulen vorige ALV (2 nov. 2018) https://drive.google.com/open?id=19dSOoIRlbPwG77Akky0AAk7mSeGYo8R8

Met sportieve groet,

Het Jumpteam bestuur

Facebook: https://www.facebook.com/events/1573565009424137/

X