Uitbreiding surfboard stalling

Er zijn nu ook stallingsplaatsen voor surfboards (longboards of shortboards) beschikbaar bij Jumpteam voor alleen Jeugdleden. Jeugdleden die een surfboard bij de club willen stallen en geen locker hebben kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie via onderstaand aanmeldingsformulier. 

Afhankelijk van de vraag en aanbod zal er besloten worden of je vrijwilligerswerkzaamheden voor de club moet doen, zoals voor de lockers, om in aanmerking te komen voor een longboard stallingsplaats.

Er zijn 7 longboard en 20 shortboard stallingsplaatsen beschikbaar in 2019. Een longboard is een surfboard die lang is dan 6,6”, of 2m.

We hanteren de volgende selectiecriteria voor de surfboards stalling:

1. Je bent jeugdlid bij Jumpteam (12-18 jaar);
2. Je ouders of jezelf hebben geen locker;
3. Je mag max. 1 longboard + 1 shortboard, of 2 shortboards stallen, dus geen SUP-, paddle-, kite- of windsurfboard;
4. Je krijgt per board een stallingsplaats in de aangegeven rekken toegewezen;
5. Kosten: 40,- per board en per kalenderjaar.

Als er meer vraag is dan aanbod, dan zal het bestuur en/of ledenadministratie een selectie maken. Er zal worden geëvalueerd aan het eind van het jaar of de selectiecriteria aangepast moeten worden voor een “eerlijk” selectieproces. Dat wil zeggen dat je je plaats eventueel kwijt kan raken in 2020 als de selectiecriteria aangepast worden. Om dat te voorkomen word je geadviseerd om vrijwilligersuren te maken in de vorm van lockeruren (zie ook ons lockerreglement). Het goedkeuren of afwijzen van je aanmelding kan tot twee werkweken duren. Voor verdere toelichtingen kan je eventueel door de ledenadministratie of bestuur benaderd worden (telefonisch of afspreken bij Jumpteam).

Bij afwijzing wordt je betaling teruggestort op je rekening. Bij goedkeuren van je aanmelding krijg je van de ledenadministratie een stallingsplaatsnummer toegewezen afhankelijk welk maat je board heeft.

Om schade en diefstal te voorkomen wordt geadviseerd elk board in een boardbag op te bergen en de boardbag met slot aan de metalen rekken op slot te zetten. Uiteraard kan Jumpteam niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of verlies.

Als je 18 wordt, word je verzocht je stallingsplaats vrij te geven zodat een ander jeugdlid, die op de wachtlijst staat, je stallingsplaats kan overnemen. Maar je mag je plaats behouden als er geen wachtlijst is.

Hieronder de link voor het aanmeldingsformulier:

https://fd2.formdesk.com/jumpteam/jeugdstalling

X