ALV uitgesteld naar vrijdag 25 mei

Door Redactie Jumpteam op wo, 21/03/2018 – 13:53

Beste leden,

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van aankomende vrijdag gaat niet door. Deze wordt uitgesteld en de nieuwe datum is vrijdag 25 mei. Momenteel zijn de jaarcijfers over 2017 nog niet bekend. Eind mei is dit wel het geval en dan kunnen deze door de accountant en kascommissie worden goedgekeurd.

Op vrijdag 25 mei a.s. zijn jullie vanaf 20:00 uur welkom in de kantine van Jumpteam. Voorlopige agenda:

1. Vaststellen agenda
2. Verslag ALV 27 oktovber 2017
3. Mededeling bestuur/ ingekomen stukken
4. Benoeming bestuurslid
5. Evenementen
6. Accommodatie
7. Kantine
8. Financiën
9. Rondvraag / wvttk

De definitieve agenda en jaarverslag zullen via de nieuwsbrief worden verspreid. Wij hopen jullie allen de 25e mei te zien!

Met sportieve groet,

Het Jumpteam bestuur

Facebook: https://www.facebook.com/events/1573565009424137/

X