Bestuurlijke mededelingen

Sociale Veiligheid
Er zijn de laatste maanden een aantal formele waarschuwingen uitgegaan naar leden vanwege onacceptabel gedrag. Wij zien graag een gezellige en sociaal veilige omgeving op onze vereniging waarin wij respectvol met elkaar omgaan. Om dit te kunnen waarborgen voor al onze leden zijn wij bereid om disciplinaire sancties te nemen die bijdragen aan het verhogen van de sociale veiligheid.

Onder ontoelaatbaar en niet acceptabel gedrag verstaan wij o.a.:
1. elkaar uitschelden, beledigen, discrimineren, verbaal/fysieke bedreigen, schreeuwend en dermate ongepaste toon toespreken dat hij/zij zich bedreigd voelt;
2. het niet naleven van de huisregels nadat het betreffende lid door het bestuur of kantine personeel hier op aangesproken is;
3. het niet naleven van bestuurlijke beslissingen en daardoor het functioneren van de vereniging ondermijnen.

Bovenstaand gedrag zal aanleiding zijn voor een formele waarschuwing vanuit het bestuur. Bij het niet verbeteren van gedrag of recidieven zal (tijdelijke) schorsing of royement volgen, zoals voorzien in ons huishoudelijk regelement en onze statuten.

Liever laten wij het als bestuur niet zo ver komen en vragen dan ook jullie hulp om samen een vereniging te creëren/behouden waar iedereen zich veilig voelt en waar we elkaar kunnen aanspreken op ontoelaatbaar gedrag. Wij houden de dialoog graag open en nodigen je uit om melding te maken van dergelijke grensoverschrijdende incidenten. Dank alvast voor jullie bijdrage!

Oproep Vertrouwenspersoon
Ben jij psychologisch onderlegd, een goede luisteraar en bemiddelaar en bereid een korte cursus te volgen om je in te zetten als vertrouwenspersoon van onze vereniging? Meld je dan aan bij: bestuur[at]jumpteam[dot]nl  o.v.v. vertrouwenspersoon

Oproep EHBO
Ben jij medisch geschoold, trauma arts, verpleegkundige of heb je een EHBO diploma en wil je graag komen helpen bij evenementen? Meld je dan aan bij: evenementen[at]jumpteam[dot]nl

Bestuurlijke verlenging
Het merendeel van het bestuur is meer dan 3 jaren in functie is. Wij zijn dus statutair (art. 10.2) bij de volgende ALV verplicht af te treden en eventueel ons herkiesbaar stellen.

De huidige bestuursleden zijn bereid om zich herkiesbaar te stellen, maar als gemotiveerde kandidaten zich aanmelden en ook intrinsieke kennis meenemen, dan zijn wij, in het belang van Jumpteam, bereid onze functie over te dragen.

De bestuursleden die statutair moeten aftreden:
• Thierry Schmitter, voorzitter
• Silvain Compass, vice-voorzitter
• Martijn Schuurmans, secretaris
• Guido Pritz, hospitality
• Gert Breedam, accommodatie

Raymond Perrenet (penningmeester) en Edith Wassenaar (Evenementen) zijn als laatst toegetreden als bestuursleden en hoeven nog niet af te treden.

Als je denkt door middel van je eigen kennis en motivatie een bijdrage te kunnen leveren aan Jumpteam, dan kan je je aanmelden bij onze secretaris (secretaris[at]jumpteam[dot]nl) of een van de bestuursleden aanspreken om over te praten.

Om een eerste indruk te krijgen over de verschillende functies, zie de verschillende functieomschrijvingen in ons Huishoudelijk Regelement – https://drive.google.com/open?id=122gv7HSEx-uvR2WosDuRGSf5pmv3BxmM

X