Een melding persoon te water/ surfer vermist/ surfer in de problemen, en dan?

Als je op de twitter-feed van de KNRM bent geabonneerd, dan zie je deze meldingen bijna dagelijks langskomen. Weinig mensen weten echter hoe zo’n melding werkt en zijn zich bewust van de hoeveelheid mensen die in actie komen wanneer er een melding binnenkomt bij de KNRM en/ of de brandweer.

Waar komt melding binnen?

Allereerst moet het onderscheid gemaakt worden tussen een melding die via 112 binnenkomt of via de Kustwacht (0900-0111). Wanneer er 112 gebeld wordt (in het grootste deel van de gevallen) dan komt deze melding binnen bij de landelijke centrale in Driebergen. Deze beslist of de melding doorgezet wordt naar de meldkamer van de alarmcentrale Haaglanden (de ‘Yp’), of direct naar de Kustwacht. Wanneer de Kustwacht gealarmeerd wordt dan komt de melding binnen bij het kustwachtstation in Den Helder.
Belangrijk onderscheid is dat bij een 112-melding de brandweer in bijna alle gevallen automatisch mee-ingeschakeld wordt. Bel je direct de Kustwacht dan gebeurt dat niet automatisch doordat de de Kustwacht de brandweer niet kan alarmeren. Omdat er een wederzijdse informatieplicht bestaat is de Kustwacht, nadat de KNRM gealarmeerd is, verplicht de Yp te informeren. Deze kan dan vervolgens alsnog de brandweer inschakelen.

Welke PRIO

Meestal gaat het om een PRIO 1 melding, de hoogste categorie. Daar vallen de meldingen “een persoon te water”, “surfer vermist” of “surfer in de problemen” onder. Er wordt dan uitgegaan van een acute levensbedreigende situatie. In het geval van bovenstaande meldingen rukken de KNRM en de brandweer samen uit.
Wanneer duidelijk is dat het bijvoorbeeld alleen om materiaal gaat en de persoon staat op het land zal het een PRIO 2 melding zijn: wel haast, geen spoed.
Uitgaande van een PRIO1 melding die via 112 binnenkomt rukken brandweer en KNRM uit. De regel “beter afschalen dan opschalen” zorgt ervoor dat er op dat moment een flinke hoeveelheid mensen in actie komen.
Bij het KNRM-station Scheveningen worden dan reddingsschip Kitty Roosmale Nepveu (‘de Kitty’) de open reddingsboot “Beluga” en het kusthulpverleningsvoertuig (de grote gele strandtruck, oftewel KHV-truck) ingeschakeld.

Reddingsactie is ‘veelmensenwerk’

Op de Kitty gaan in verband met de corona-maatregelen nu maximaal 6 personen mee, op de Beluga altijd 3 en op de KHV-truck momenteel 4 man en/vrouw. Buiten corona-tijd kunnen deze aantallen oplopen tot 7-9 personen op de Kitty, 3 op de Beluga en 4-7 op de KHV-truck. Dat betekent dat alleen al van de KNRM minimaal 10 tot maximaal 19 personen in actie komen wanneer er een melding is gedaan.
Bij een 112-melding “een persoon te water”, “surfer vermist” of “surfer in de problemen” rukt ook de brandweer uit met het surfrescueteam (SRT) met 4 personen, de rode unimog (strand/ duinvoertuig) met 2 personen en de officier van de brandweer. Wanneer het nodig is kan ook het duikteam (6 personen) van de brandweer ingeschakeld worden. Kortom bij een “simpele” melding staan er bij de brandweer 7 man/ vrouw klaar en indien nodig wordt dit aantal opgeschaald naar 15 man/ vrouw.

Better safe than sorry

Bovenstaande is vooral om te verduidelijken aan ons als watersporters wat er kan gebeuren als je in de problemen komt, maar ook wanneer een toevallige voorbijganger die geen verstand heeft van watersporten 112 belt, omdat hij bijvoorbeeld een kite ziet drijven en denkt dat je in de problemen bent.

Sinds 3 jaar brengt Jumpteam jaarlijks een Safety & Rescue Jaaroverzicht uit (zie https://drive.google.com/file/d/1KLWebYLVsEsFBIDRNx9lnAI-Zg6s78rc). Uit deze rapportages blijkt dat het aantal reddingen jaarlijks toeneemt. Ondanks wat wisselende accenten zijn de redenen waarom een brandingsporter gered moest worden vrij constant.
Laten we ons bewust zijn van de gevolgen van beslissingen die we nemen wanneer we besluiten het water op te gaan met aflandige/ te weinig/ onstabiele wind, maar zeker ook met te veel wind of heftige omstandigheden, na zonsondergang of ons eigen kunnen overschatten. Jouw plezier kan betekenen dat er straks tot 34 personen alles uit zijn handen laat vallen om jou te redden, terwijl je dit had kunnen voorkomen.  En weet dat als de brandweer of KNRM bezig zijn met jouw redding, zij op dat moment niet of minder paraat zijn voor andere meldingen. Zo komt het voor dat ze teams moeten opsplitsen als er opeens ook een melding binnen komt voor een brand waar het om meer mensenlevens gaat.
Laten we er met elkaar voor zorgen dat de KNRM en de brandweer alleen hoeven uit te rukken wanneer het echt nodig is. Stay safe!

Namens de veiligheidscommissie

X